.

گواهینامه استاندارد مورد تایید مرکز پارس

دانشپذیر گرامی دقت داشته باشند که صرفا برای دوره های در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریتی، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های برق و الکترونیک، ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی، صنایع شیمیایی و پلیمر، خوراک و فرآورده های کشاورزی، پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف، مهندسی پزشکی و مخابرات درسطح ملی ،گواهینامه استاندارد مورد تایید مرکز پارس صادر می گردد.

 

 گواهینامه استاندارد      

 مشاهده تصویر بزرگتر                     

گواهینامه استاندارد مورد تایید مرکز پارس برای دوره های زیر صادر می گردد:

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.