.
*تجزیه سولفونات های نفتی محلول در روغن به روش کروماتوگرافی مایع -روش آزمون+A91

*تجزیه سولفونات های نفتی محلول در روغن به روش کروماتوگرافی مایع -روش آزمون+A91


استاندارد "تجزیه سولفوناتهای نفتی محلول در روغن به روش کروماتوگرافی مایع - روش آزمون" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در سی و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جه...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد "تجزیه سولفوناتهای نفتی محلول در روغن به روش کروماتوگرافی مایع - روش آزمون" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در سی و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تجزیه فراورده های سولفوناتی محلول در روغن تصفیه شده، خام طبیعی و سنتزی است. رزینها در صورت وجود، همراه با فاز روغنی و کربوکسیلات ها، به صورت سولفونات ها بازیافت می شوند. این استاندارد برای تعیین روغن معدنی، سدیم سولفونات، نمکهای معدنی، آب، قدرت اسیدی یا قدرت بازی، وزن مولکولی میانگین و چگالی نسبی فراورده های سدیم سولفونات کاربرد دارد. این استاندارد برای اندازه گیری روغن معدنی، سولفونات، آب، عدد قلیایی، وزن مولکولی میانگین و چگالی نسبی فراورده های کلسیم، باریم، منیزیم و آمونیوم سولفونات کاربرد دارد. این استاندارد برای تعیین مقدار سولفونات، طبقه بندی و تشخیص فراورده های سولفونات نفتی طبیعی و سنتزی از طریق مقدار سولفونات و وزن مولکولی میانگین کاربرد دارد. خلوص فراورده های سدیم سولفونات از طریق قدرت بازی و مقادیر نمک معدنی و قلیاییت ذخیره سولفوناتهای قلیایی خاکی از طریق عدد قلیایی كل اندازه گیری می شود.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات، تعاریف، نمادها، اختصارات و یکاها
 • اصول آزمون
 • وسایل مواد و یا واکنشگرها
 • تبدیل کلسيم، باریم، منیزیم یا آمونیوم سولفونات به سدیم سولفونات
 • آماده سازی ستون جداسازی روغن معدنی و سدیم سولفونات
 • میانگین وزن هم ارز سدیم سولفونات قدرت اسیدی یا قدرت بازی (فراورده های سدیم سولفونات)
 • نمکهای معدنی (فراورده های سدیم سولفونات)
 • آب
 • چگالی نسبی
 • عدد قلیایی
 • محاسبات دقت و انحراف
 • گزارش آزمون
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.