.
*نفت و فرآورد ه های نفتی- تعیین خواص آزاد سازی هوا از روغن در توربین بخار و دیگر روغن ها- روش ایمپینجر

*نفت و فرآورد ه های نفتی- تعیین خواص آزاد سازی هوا از روغن در توربین بخار و دیگر روغن ها- روش ایمپینجر


هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تخمین توانیی یک روغن پایه نفتی مورد استفاده در توربین بخار، در جداشدن از هوای همراه آن میباشد. روش ایمپینجر که در این استاندارد ارائه می شود برای تعیین توانیی روغن مورد آزمون در آزادسازی هوا به کار می رود. حباب های هوای پراکنده شده در روغن بر خاصیت تراکم پذیری سیال تأثیر منفی بر روغن دارد.  استفاده از این روش در موارد که زمان سکون کوتاه و محتویات گازی زیاد باشد، برای رتبه بندی روغن ها مناسب نمیباشد. تلاطم و اختلاط روغن روان کننده با هوا در تجهی...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تخمین توانیی یک روغن پایه نفتی مورد استفاده در توربین بخار، در جداشدن از هوای همراه آن میباشد. روش ایمپینجر که در این استاندارد ارائه می شود برای تعیین توانیی روغن مورد آزمون در آزادسازی هوا به کار می رود. حباب های هوای پراکنده شده در روغن بر خاصیت تراکم پذیری سیال تأثیر منفی بر روغن دارد.  استفاده از این روش در موارد که زمان سکون کوتاه و محتویات گازی زیاد باشد، برای رتبه بندی روغن ها مناسب نمیباشد.

تلاطم و اختلاط روغن روان کننده با هوا در تجهیزاتی نظیر بلبرینگ ها، اتصال ها، چرخ دنده ها، پمپ ها و خطوط برگشت روغن می تواند موجب پراکندگی حباب های ریز هوا در روغن شود. اگر زمان سکون در مخزن به اندازه ای کوتاه باشد که به حباب های هوا اجازه ندهد به سطح روغن برسند، مخلوطی از هوا و روغن از طریق سامانه انتقال دهنده روغن روان کننده به چرخش در می آید. این پدیده می تواند منجر به عدم حفظ فشار روغن تشکیل فیلم های روغنی ناقص در بلبرینگ ها و چرخ دنده ها و عملکرد ضعیف و یا شکست سامانه هیدرولیک شود.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه کاربرد 
 • مراجع الزامی
 •  اصول آزمون اهمیت و کاربرد
 •  مواد و يا واکنشگرها
 •  وسایل
 •  نمونه برداری
 •  آماده سازی دستگاه
 •  استانداردسازی
 • محاسبه
 •  گزارش آزمون کنترل کیفیت
 • دقت و اریبی
 •  (آگاهی دهنده) کنترل کیفیت
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.