.
*اکتشاف و نمونه برداری از خاک به وسیله دستگاه حفاری اگر - آیین کار

دوره اکتشاف و نمونه برداری از خاک به وسیله دستگاه حفاری اگر - آیین کار


هدف از تدوین استاندارد اکتشاف و نمونه برداری از خاک به وسیله دستگاه حفاری اگر، تعیین و معرفی تجهیزات و فرآیندهای مورد استفاده در اکتشافات ژئوتکنیکی کم عمق در زمین به وسیله دستگاه حفاری اگر می باشد. این استاندارد شامل آگرهای با بدنه توخالی نمی شود. همچنین این استاندارد شامل ویژگی های زمین زیست شناسی مناطق و نصب تجهیزات پایش در چاه ها نمی شود. حفاری به وسیله دستگاه آگر اغلب راحت ترین روش برای اکتشاف خاک و نمونه برداری را فراهم می کند. اگر در هر جایی که دقت بالای نمونه برداری مدنظر نبوده و نمونه ها...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین استاندارد اکتشاف و نمونه برداری از خاک به وسیله دستگاه حفاری اگر، تعیین و معرفی تجهیزات و فرآیندهای مورد استفاده در اکتشافات ژئوتکنیکی کم عمق در زمین به وسیله دستگاه حفاری اگر می باشد. این استاندارد شامل آگرهای با بدنه توخالی نمی شود. همچنین این استاندارد شامل ویژگی های زمین زیست شناسی مناطق و نصب تجهیزات پایش در چاه ها نمی شود. حفاری به وسیله دستگاه آگر اغلب راحت ترین روش برای اکتشاف خاک و نمونه برداری را فراهم می کند. اگر در هر جایی که دقت بالای نمونه برداری مدنظر نبوده و نمونه های مخشوش شده قابل استفاده باشند کاربرد دارد. اگر در تعیین سطح آب های زیرزمینی و نمایش تغییرات در لایه بندی زمین در هنگام حفاری کاربرد دارد. عمق حفاری با دستگاه اگر به وسیله عواملی مانند شرایط آب زیرزمینی، ویژگی های خاک مورد حفاری و نوع تجهیزات مورد استفاده محدود می شود.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

  • اصطلاحات و کاربردها
  • اگرهای دستی
  • اگرهای ستونی
  • اگرهای ماشینی
  • اگرهای حلزونی
  • روش حفاری
  • گزارش
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.