.
فراورده های نفتی-اندازه گیری میزان آب و رسوب در سوخت های تقطیری میانی به وسیله سانتریفیوژ

دوره فراورده های نفتی-اندازه گیری میزان آب و رسوب در سوخت های تقطیری میانی به وسیله سانتریفیوژ


توضیحات بیشتر...

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 

 • هدف و دامنه
 • کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • روش اجرای آزمون
 • اهمیت و کاربرد
 • دستگاه آزمون
 • نمونه برداری
 • روش انجام آزمون
 • گزارش آزمون
 • دقت و اریبی
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.