.
استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها(ISO 10006:2003)

دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت


دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها (ISO 10006:2003) چه دوره ای است؟ دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها (ISO 10006:2003) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره:  استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ يکي از مفيدترين و معتبرترين مراجع جهاني در مبحث مديريت کيفيت در پروژه ها ميباشد که آشنايي تمامي کارشناسان و...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها (ISO 10006:2003) چه دوره ای است؟

دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها (ISO 10006:2003) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره: 

استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ يکي از مفيدترين و معتبرترين مراجع جهاني در مبحث مديريت کيفيت در پروژه ها ميباشد که آشنايي تمامي کارشناسان و دستاندرکاران پروژه ها با مفاهيم آن ضروري است. اين استاندارد با رويکردي فرآيندي و سيستمي، چهارچوب ساختار يافتهاي براي مديريت و کنترل کيفيت در پروژه ها ارائه مينمايد که هدف آن اطمينان از درک و برآورده شدن اهداف تعيين شده در پروژه براي تمامي طرفهاي ذينفع ميباشد. اين استاندارد با ديدگاهي استراتژيک، لزوم رابطه سود بخش متقابل بين طرفهاي ذينفع در پروژه به منظور افزايش توانمنديها در ايجاد ارزش را بر مبناي تعادل منطقي در توزيع ريسکهاي پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خطمشي کيفيت سازمان مالک پروژه، راهنماييهاي لازم براي استقرار مديريت کيفيت در فرايندهاي پروژه را ارائه مينمايد.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در20 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 

 • درک نیازهای تصریحی و تلویحی کارفرما و برآوردن آنها
 • سازماندهی مناسب و ایجاد ارتباطات موثر درون سازمانی
 • کاهش هزینه ها و افزایش گردش سرمایه از طریق به کارگیری بهینه منابع 
 • ارتقای دانش فنی سازمان
 • انعطاف پذیری و سرعت در پاسخگویی به نیازها 
 • مدیریت صحیح ریسک ، بودجه ، کیفیت ، منابع ، برنامه ریزی و تدارکات پروژه

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌ شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌ دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچک ترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌ های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌ پردازند.
. ؟

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - آشنایی با مفاهیم و مبانی استاندارد   

 • سازمان بین المللی استاندارد (ISO)   
 • آشنایی با سازمان ملی استانداردایران   
 • آشنایی با مرکزملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)   
 • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات استاندارد   
 •  تعریف استاندارد   
 • انواع استاندارد  

فصل دوم - سیستم مدیریت پروژه 10006:2003  ISO   

 • ایزو 10006   
 • 10006:2003 ISO چیست؟   
 • دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها 10006:2003 ISO   
 • شرح خدمات 10006:2003 ISO   
 • ساختار استاندارد ۱۰۰۰۶ ISO   
 • آشنایی باچرخه دمینگ   
 • کاربرد چرخه دمینگ PDCA   
 • مراحل چرخه دمینگ PDCA   

فصل سوم - تشریح الزامات و مستندات سیستم  مدیریت پروژه   

 • دامنه
 • مراجع الزامی
 • واژگان و تعاریف
 • سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها
 • ویژگی‌های پروژه
 • کلیات
 • سازمان
 • فرآیندهاو فازها در پروژه‌ها
 • فرآیندهای مدیریت پروژه
 • سیستم‌های مدیریت کیفیت
 • اصول مدیریت کیفیت
 • سیستم مدیریت کیفیت پروژه
 • طرح کیفیت برای پروژه
 • مسئولیت مدیریت
 • تعهد مدیریت
 • فرآیند راهبردی
 • کاربرد اصول مدیریت کیفیت از طریق فرآیند راهبردی
 • مشتری مداری
 • رهبری
 • مشارکت کارکنان
 • فرآیندگرایی
 • نگرش سیستمی به مدیریت
 • بهبود مستمر
 • رویکرد واقع بینانه در تصمیم‌گیری
 • روابط سودبخش دو جانیه با تأمین کننده
 • بازنگری‌های مدیریت و ارزیابی‌های پیشرفت
 • بازنگری مدیریت
 • ارزیابی‌های پیشرفت
 • مدیریت منابع
 • فرآیندهای مرتبط با منابع
 • کلیات
 • برنامه‌ریزی منابع
 • کنترل منابع
 • فرآیندهای مرتبط با کارکنان
 • کلیات
 • استقرار ساختار سازمانی پروژه
 • تخصیص کارکنان
 • توسعه تیم
 • پدیدآوری محصول
 • کلیات
 • فرآیندهای مرتبط با وابستگی‌های متقابل
 • کلیات
 • راه‌اندازی پروزه و توسعه طرح مدیریت پروژه
 • مدیریت تعامل
 • مدیریت تغییر
 • خاتمه فرآیند و پروژه
 • فرآیندهای مرتبط با دامنه
 • کلیات
 • توسعه مفهوم
 • توسعه و کنترل دامنه
 • تعریف فعالیت‌ها
 • فرآیندهای مرتبط بازمان
 • کلیات
 • طرحریزی وابستگی‌های فعالیت‌ها
 • برآورد مدت‌زمان
 • توسعه برنامه زمان‌بندی
 • کنترل برنامه زمان‌بندی
 • فرآیندهای مرتبط با هزینه
 • کلیات
 • برآورد هزینه
 • بودجه‌بندی
 • کنترل هزینه
 • فرآیندهای مرتبط با ارتباطات
 • کلیات
 • طرحریزی ارتباطات
 • مدیریت اطلاعات
 • کنترل ارتباطات
 • فرآیندهای مرتبط با ریسک
 • کلیات
 • شناسایی ریسک
 • ارزیابی ریسک
 • برخورد با ریسک
 • کنترل ریسک
 • فرآیندهای مرتبط با خرید
 • کلیات
 • کنترل و طرحریزی خرید
 • مدون سازی الزامات خرید
 • ارزیابی تأمین کنندگان
 • عقد قرارداد
 • کنترل قرارداد
 • اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
 • فرآیندهای مرتبط با بهبود
 • اندازه‌گیری و تحلیل
 • بهبود مستمر
 • بهبود مستمر توسط سازمان اصلی
 • بهبود مستمر توسط سازمان پروژه
 • پیوست الف: نمودار فرآیند در پروژه‌ها

فصل چهارم  - نحوه استقرار و طرح ریزی سیستم  مدیریت پروژه   

 • مقايسه استانداردهاي PMBOK و 10006 ISO   
 • تعریف پروژه از دیدگاه دو استاندارد ISO 10006 و PMBOK   
 • ویژگی‌های یک پروژه از دیدگاه دو استاندارد 10006 ISO و PMBOK   
 • تمرکز بر مشتریان/ ذینفعان از دیدگاه دو استاندارد ISO 10006 و PMBOK   
 • عارضه یابی سازمان   
 • جلسه آموزشی – توجیهی تشریح مفاهیم و الزامات ISO 10006:2003   
 • تدوین روش های اجرایی  ISO 10006:2003   
 • تدوین دستورالعمل اجرایی  ISO 10006:2003   
 • تدوین فرم های  ISO 10006:2003   
 • تدوین خط مشی   
 • تدوین اهداف   
 • انجام ممیزی استاندارد ISO 10006:2003   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.