.
*اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج

*اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج


استاندارد " اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در پنجاه و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ  ۱۷/ ۱۲ /۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در ز...

توضیحات بیشتر...

توضیحات


استاندارد " اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در پنجاه و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ  ۱۷/ ۱۲ /۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج می باشد. این استاندارد ضرورتا نوع یا مقدار ماده اضافه شده را مشخص نمی کند. این استاندارد برای برگشت پذیری الاستیک مواد قیری اندازه گیری شده از طریق کشش برگشت پذیر بعد از قطع شدن نمونه قالب شده طويل ماده مطابق بند ۳-۱ کاربرد دارد. این استاندارد برای تایید اضافه شدن یک ماده به آسفالت برای ایجاد خصوصیت الاستومری کاربرد دارد.
 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

  • هدف و دامنه کاربرد 
  • مراجع الزامی 
  • حمام آب برای تثبیت شرایط آزمونه 
  • دستگاه آزمون
  • نگه داری آزمونه ها در دمای استاندارد 
  • گزارش آزمون
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.