.
استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)

دوره استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت


دوره استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2011) چه دوره ای است؟ دوره استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2011) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره:  استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریتی شامل ، اصول ممیزی ، مدیریت یک برنامه ممیزی و نحوه انجام ممیزی های سیستم مدیریتی  و همچنین ارزیابی و صلاحیت ممیزان و فردی که برن...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2011) چه دوره ای است؟

دوره استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2011) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره: 

استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریتی شامل ، اصول ممیزی ، مدیریت یک برنامه ممیزی و نحوه انجام ممیزی های سیستم مدیریتی  و همچنین ارزیابی و صلاحیت ممیزان و فردی که برنامه ممیزی و ممیزان را مدیریت می نماید . استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ برای کلیه سازمان هایی که نیاز به انجام ممیزی داخلی یا خارجی سیستم های مدیریتی و یا نیاز به مدیریت یک برنامه ممیزی دارند ، کاربرد دارد .ممیزی فرآیندی نظامند ، مستقل و مدون به منظور بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آن ها بصورت عینی برای مشخص نمودن اینکه تا چه حدی معیارهای ممیزی برآورده می شوند .

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 16 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

آموزش آنلاین دوره:

.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

.

 • دامنه کاربرد راهنمای ممیزی ایزو ۱۹۰۱۱ از ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و محیط زیست به تمامی سیستم های مدیریتی گسترش یافته است .
 • ارتباط بین ISO 19011 و ISO/IEC 17021   مشخص شده است .
 • روش های ممیزی غیر حضوری و مفاهیم ریسک مطرح شده است .
 • رازداری بعنوان یکی از اصول ممیزی مطرح شده است .

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌ شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌ دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچک ترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌ های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌ پردازند.
. ؟

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • آشنایی با مفاهیم و مبانی استاندارد    
 • 1-1-    سازمان بین المللی استاندارد (ISO)    
 • 1-2-    آشنایی با سازمان ملی استانداردایران    
 • 1-3-    آشنایی با مرکزملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)    
 • 1-4- آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات استاندارد    
 • 1-4-1- تعریف استاندارد    
 • 1-4-2- انواع استاندارد   

فصل دوم  

 • ممیزی سیستم های مدیریت  19011:2011  ISO    
 • ایزو 19011    
 • 2-3-  آشنایی باچرخه دمینگ    
 • 2-3-1- کاربرد چرخه دمینگ PDCA    
 • 2-3-2- مراحل چرخه دمینگ PDCA    

فصل سوم    

 • تشریح الزامات و مستندات ممیزی سیستم های مدیریت  19011:2011  ISO    
 • هدف و دامنه کاربرد    
 • مراجع الزامي    
 • اصطلاحات و تعاريف    
 • ٣-١    مميزي      audit    
 • ٣-٢   معيارهاي مميزي      audit criteria    
 • ٣-٣   شواهد مميزي      audit evidence    
 • ٣-٤   يافته هاي مميزي  audit findings    
 • ٣-٥   نتيجه نهايي مميزي  audit conclusion    
 • ٣-٦   کارفرماي مميزي      audit client    
 • ٣-٧   مميزي شونده      auditee    
 • ٣-٨   مميز      auditor    
 • ٣-٩   تيم مميزي      audit team    
 • ٣-١٠  کارشناس فني      technical expert    
 • ٣-١١   برنامه مميزي      audit program    
 • ٣-١٢  طرح مميزي      audit plan    
 • ٣-١٣  دامنۀ شمول مميزي  audit scope    
 • ٣-١٤  شايستگي      competence    
 • ٤       اصول مميزي    
 • ٥       مديريت کردن برنامه مميزي    
 • ٥-١    اهداف و گسترە برنامه مميزي    
 • ٥-١-٢   گسترە برنامۀ مميزي    
 • ٥-٣   مسووليت ها، منابع و روش هاي اجرايي مربوط به برنامه مميزي    
 • ٥-٤   اجراي برنامه مميزي    
 • ٥-٥   سوابق مربوط به برنامه مميزي    
 • ٥-٦   پايش و بازنگري برنامه مميزي    
 • ٦       فعاليت هاي مميزي    
 • ٦-١    کليات    
 • ٦-٢    آغاز مميزي    
 • ٦-٣   انجام بازنگري مستندات    
 • ٦-٤    آماده شدن براي انجام فعاليت هاي مميزي در محل    
 • ٦-٥    انجام فعاليت هاي مميزي در محل    
 • ٦-٦    تهيه ، تصويب و توزيع گزارش مميزي    
 • ٦-٧   اتمام مميزي    
 • ٦-٨   انجام اقدامات پيگيري بعد از مميزي    
 • ٧       شايستگي و ارزيابي ميزان    
 • ٧-١    کليات    
 • ٧-٢   صفات شخصي    
 • ٧-٣   دانش و مهارت ها    
 • ٧-٤   تحصيلات ، تجربۀ کاري ، آموزش مميز و تجربۀ مميزي    
 • ٧-٥   حفظ و بهبود شايستگي    
 • ٧-٦   ارزيابي مميز    

فصل چهارم   

 • نحوه استقرار و طرح ریزی ممیزی سیستم های مدیریت    
 • 4-1- عارضه یابی سازمان    
 • 4-2- جلسه آموزشی – توجیهی تشریح مفاهیم و الزامات  ISO 19011:2011  
 • 4-4- تدوین روش های اجرایی  ISO 19011:2011    
 • 4-5- تدوین دستورالعمل اجرایی  ISO 19011:2011    
 • 4-6- تدوین فرم های  ISO 19011:2011    
 • 4- 7- تدوین خط مشی    
 • 4- 8- تدوین اهداف    
 • 4-9- انجام ممیزی استاندارد ISO 19011:2011    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.