.
استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی HSE

دوره استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی HSE


استاندارد  استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی HSE  استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند. این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد.  

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد  استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی HSE  استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند. این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد.

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • آشنایی با مفاهیم و مبانی استاندارد    
 • مفاهیم استاندارد‌   
 • استاندارد اروپا   
 • استاندارد آمریکا   
 • ایزو 
 • استاندارد TUV   
 • استاندارد حلال    
 • سازمان بين المللي استاندارد (ISO)    
 • انواع استانداردها    
 • دسته اول: استانداردهای ملی استاندارد    
 • دسته دوم:استانداردهای منطقه ای    
 • دسته سوم: استانداردهای شرکتی    
 • دسته چهارم: استاندارد های بین المللی    

فصل دوم    

 • بهداشت محیط کار    
 • مولفه های تشکیل دهنده بهداشت کار   
 • تعریف حادثه   
 • تعریف حوادث ناشی ازكار    
 • علل بروز حوادث    
 • قانون کار وبهداشت محیط کار   
 • شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار   
 • بیماریهای ناشی از کار  
 • بیماریها وعوارض ناشی از سرو صدا    
 • انرژِی ارتعاشی  
 • بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاش    
 • پیشگیری و کنترل ارتعاش  
 • بیماریها وعوارض ناشی از گرما    
 • نور و روشنایی محیط کار   
 • اثرات مثبت نور کافی و مناسب در محیط های کاری   
 • انواع هزینه های حادثه   
 • بیماریها و عوارض ناشی از نور    
 • بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی    
 • بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی    
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای   
 • فلسفة ایمنی و بهداشت    
 • تشکیل واحد ایمنی    
 • امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان   
 • قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي    
 • قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران    
 • درک ضرورت و نیاز ایمنی در سازمان ها    
 • مديريت ايمني و سلامت محيط كار   
 • عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار   
 • اجزاي برنامه ايمني    
 • ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت   
 • چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه    
 • انواع برنامه‌هاي ايمني  
 • مزایای اجرای سیستم ایمنی بهداشت شغلی    
 • نظرات جاري در ايمني و سلامت   
 • بحران ها و حوادث عظیم صنعتی   

فصل سوم

 • آشنایی با الزامات OHSAS 18001  
 • دامنه كاربرد ( SCOPE ) :   
 • 2ـ استاندارد مرجع ( NORMATIVE REFERENCES ) :    
 • 3ـ تعاريف ( DEFINITION ) :    
 • 4ـ عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي:    
 • برنامه ( هاي ) مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OH & S Management Programs):   
 • اجرا و عمليات ( Implementation and Operation ) :   
 • 4ـ4ـ3ـ مشاوره و ارتباطات ( Consultation and Communication ) :    
 • 4ـ4ـ4ـ مستند سازي ( Documentation ) :    
 • 4ـ4ـ5ـ كنترل مدارك و داده ها ( Document and Data Control ) :    
 • 4ـ4ـ6ـ كنترل عمليات ( Operational Control ) :    
 • 4ـ4ـ7ـ آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري  Emergency Prepare ness and Response   
 • 4ـ5ـ بررسي و اقدام اصلاحي ( Checking and Corrective Action ) :    
 • 4ـ5ـ3ـ سوابق و مديريت سوابق ( Records and Records Management ) :    
 • 4ـ5ـ4ـ مميزي ( Audit ) :   
 • 4ـ6ـ بازنگري مديريت ( Management Review ) :  
 • چرخه دمینگ PDCA    
 • کاربرد چرخه دمینگ PDCA   
 • مراحل چرخه دمینگ PDCA    
 • چرخه دمینگ: Do  – اجرا    
 • چرخه دمینگ: Check – کنترل   
 • چرخه دمینگ:  Action –  اقدام    

فصل چهارم   

 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی    
 • الزامات عمومی    
 • خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی   
 • طرح ریزی  
 • 4-3-2- الزامات قانونی و سایر الزامات   
 • 4-3-3- اهداف و برنامه ها    
 • 4-4- اجرا و عملیات   
 • 4-4-2- صلاحیت، آموزش و آگاهی    
 • 4-4-3- ارتباطات، مشارکت و مشاوره    
 • 4-4-3-1- ارتباطات    
 • 4-4-3-2- مشارکت و مشاوره    
 • مزایای پیاده سازی OHSAS 18001    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.