.
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق – تزریق بتن

محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق – تزریق بتن


هدف از تدوین این استاندارد بیان الزامات و معیارهای انطباق برای شناسایی، عملکرد و ایمنی محصولات تزریق برای تعمیر و نگهداری سازه های بتنی می باشد که برای موارد زیر به کار می روند: –انتقال پر کننده به داخل ترک ها، حفره ها و شکاف ها در بتن با نیرو -پر کردن ترک ها، حفره ها و شکاف ها در بتن با مواد کل پذیر -پر کردن ترک ها، حفره ها و شکاف ها در بتن با موتد متورم شونده

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین این استاندارد بیان الزامات و معیارهای انطباق برای شناسایی، عملکرد و ایمنی محصولات تزریق برای تعمیر و نگهداری سازه های بتنی می باشد که برای موارد زیر به کار می روند:

–انتقال پر کننده به داخل ترک ها، حفره ها و شکاف ها در بتن با نیرو

-پر کردن ترک ها، حفره ها و شکاف ها در بتن با مواد کل پذیر

-پر کردن ترک ها، حفره ها و شکاف ها در بتن با موتد متورم شونده

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
 • کمیسیون فنی تدوین استاندارد
 • پیش گفتار
 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • حداقل الزامات قبل از تعمیر و حفاظت
 • حفاظت و تعمیر در چارچوب راهبرد مدیریت سازه
 •  مبنای انتخاب روش ها و اصول تعمیر و حفاظت
 • خواص محصولات و سامانه های مورد نیاز منطبق با اصول تعمیر و محافظت
 • نگهداری سازه پس از تکمیل حفاظت و تعمیر
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • شایستگی و صلاحیت کارکنان 
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.