.
مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیتISO 9004:2009

آموزش استاندارد EFQM


دوره مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان - رویکرد مدیریت کیفیت ISO 9004:2009 چه دوره ای است؟ دوره مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان - رویکرد مدیریت کیفیت ISO 9004:2009  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره:  پيش از ظهور استانداردهاي ISO9000 در اواخر دهه 80، مدل‏هايي براي ارزيابي بنگاه‏هاي صنعتي و غيرصنعتي غرب به وجود آمده بود که با ظهور سيستم‏هاي ISO9000 به مقبوليت جهاني ن...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان - رویکرد مدیریت کیفیت ISO 9004:2009 چه دوره ای است؟

دوره مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان - رویکرد مدیریت کیفیت ISO 9004:2009  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره: 

پيش از ظهور استانداردهاي ISO9000 در اواخر دهه 80، مدل‏هايي براي ارزيابي بنگاه‏هاي صنعتي و غيرصنعتي غرب به وجود آمده بود که با ظهور سيستم‏هاي ISO9000 به مقبوليت جهاني نيز رسيدند، ولي هيچ‏کدام ديدي فراگير نسبت به کسب و کار نداشتند. در 1983، يکي از اولين گام‏ها براي بخشيدن ديد فراگير به اين مدل‏ها، با طرح جايزه کيفيت کانادا برداشته شد. سپس، در1987 پس از چندين سال کار مستمر، مدل کسب و کار«جايزه ملي کيفيت مالکوم بالدريج» در امريکا مطرح شد که در واقع پوشش‏دهنده تمامي اجزاي يک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامي ذينفعان بود. در پي مدل بالدريج، مدل«جايزه کيفيت اروپا» توسط بنياد اروپايي، مديريت کيفيت (EFQM) در 1991 ارائه شد و بسياري از کشورهاي اروپايي و غيراروپايي از آن پيروي کردند.
در ايران، اقدام اخير موسسه مطالعات بهر‏ه‏وري و منابع انساني در پايه‏گذاري «جايزه ملي بهره‏وري تعالي سازماني» گامي است در جهت ايجاد مدل سرآمدي سازماني براي ايران و در واقع زمينه‏سازي جالبي است براي اشاعه فرهنگ سرآمدي و برتري‏‏جويي بين سازمان‏هاي ايراني. از آنجا که مدل ايراني تعالي سازماني، از بسياري جهات مشابه مدل استاندارد EFQM بوده و با آن همگراست، آشنايي دقيق متوليان سازمان‏ها و کسب وکارهاي ايران امروز با اين مدل، نيازي چالش‏ برانگيز تلقي مي‏شود.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 16 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

آموزش آنلاین دوره:

.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

.

 • نتيجه گرايي
 • تمرکز بر مشتري
 • رهبري و ثبات هدف گرايي
 • مديريت بر اساس فرآيندها و واقعيت ها
 • مشارکت و توسعه نيروي انساني
 • يادگيري و بهبود و نوآوري مستمر
 • توسعه شراکت ها
 • مسئوليت اجتماعي سازمان

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌ شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌ دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید.  ده‌ ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچک ترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌ های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌ پردازند.
. ؟

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • مدیریت کیفیت چیست؟    
 • تعربف مدیریت    
 • وظایف مدیریت    
 • مهارت های مورد نیاز مدیران  
 • نظریه های مدیریت   
 • طبقه‌بندی‌های تاریخی نظریه‌های سازمان و مدیریت   
 • طبقه‌بندی مجموعه‌ای نظریه‌های سازمان و مدیریت  
 • سرمایه فکری   
 • تعريف سرمايه فکري    
 • مديريت منابع انساني و سرمايه فکري    
 • ویژگی  های سرمایة فکری    
 • عناصر سرمایة فکری    
 • اهمیت سرمایه فکری در سازمان    
 • مدیریت کیفیت
 • ارکان مدیریت کیفیت    
 • EFQM  

فصل دوم  

 • خودارزیابی و تعالی سازمانی    
 • :اصول ارزشی تعالی سازمانی    
 • مفاهيم محوري تعالي سازماني    
 • معيارهاي تعالي سازماني  
 • خودارزیابی   
 • مزایای خودارزیابی   
 • رویکردهای خودارزیابی   
 • شرکت درفرایندجایزه ملی تعالی سازمانی    
 • سطوح تعالی در کسب جایزه   
 • برنامه ریزی وتدوین اظهارنامه   

فصل سوم    

 • مدیریت کارکنان    
 • مديريت کارکنان چیست ؟   
 • مدیریت منابع انسانی چیست ؟    
 • رهبری در سطح سازمانی    
 • رهبری در سطح فردی و شغلی  
 • مدل ACHIEVE بعنوان ابزاری برای مدیریت عملکرد کارکنان چیست؟   
 • Ability- توانایی (دانش و مهارت)
 • Clarity- شفافیت (تفهیم یا درک نقش) 
 • Help-کمک (حمایت سازمانی)  
 • Incentive-تشویق (ایجاد انگیزش) 
 • Evaluation- ارزشیابی (مربیگری و بازخورد عملکرد) 
 • Validity- اعتبار (قوانین مرتبط با کارکنان)   
 • Environment-محیط (تناسب محیطی) 

فصل چهارم    

 • پایش فرآیندها   
 • شاخص های اندازه گیری و پایش فرایند    
 • شاخص های فرایندی   
 • کاربرد شاخص های فرایندی    
 • انواع شاخص های فرایندی (Leading Metrics)
 • هرم شاخص ها در سازمان–استراتژیک، فرایندی  
 • مشخصات شاخص های فرایندی 
 • ویژگی های لازم برای شاخص های پایش و اندازه گیری فرایندها    
 • تاثیر مدیریت فرایندهای سازمانی (BPM) در افزایش بهره وری    
 • مفاهیم و مراحل مدیریت فرایندهای سازمانی    
 • اهمیت تکنولوژی مدرن در پیاده سازی مدیریت سازمانی    
 • معرفی سیستم مدیریت بهره وری    
 • نظامهای بهره وری    
 • اثرگذاری مدیریت فرایندهای سازمانی در افزایش بهره وری   
 • مزایای کلی مدیریت فرایند    
 • استفاده از سرمایه های فکری    
 • مدیریت فرایند پیش زمینه مدیریت دانش    

فصل پنجم   

 • الزامات استاندارد 9004   
 • مقدمه کليات    
 •  هدف و دامنه کاربرد  
 •  مراجع الزامي    
 •  اصطلاحات و تعاريف    
 • مديريت براي موفقيت پايدار سازمان    
 • موفقيت پايدار   
 • محيط سازمان    
 • طرف هاي ذينفع ، نيازها و انتظارات   
 •  راهبرد و خط مشي    
 •  فرموله کردن راهبرد و خط مشي    
 • جاري سازي  راهبرد و خط مشي    
 • فرايندها و رويه ها    
 • جاري سازي   
 •  اطلاع رساني در مورد راهبرد و خط مشي   
 •  مديريت منابع  
 • منابع مالي   
 • کارکنان در سازمان   
 •  شايستگي کارکنان    
 •  تامين کنندگان و شرکا   
 • محيط کار   
 • دانش ، اطلاعات و فناوري   
 •  اطلاعات    
 • منابع طبيعي    
 • مديريت فرآيند    
 • مسئوليت و اختيار فرآيند   
 • پايش ، اندازه گيري ، تحليل و بازنگري    
 • پايش    
 • اندازه گيري    
 • بهبود، نوآوري و يادگيري   
 •  نوآوري  
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.