.
استاندارد آشنایی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

آموزش سیستم مدیریت یکپارچه


دوره استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS چه دوره ای است؟ دوره استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره:  سیستم مدیریت یکپارچه استانداردی است متشکل از سه استاندارد معروف ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 . این استاندارد متشکل از مجموعه الزاماتی است که سازمان ها برای بهبود عملکرد فرایندها، بهبود مسائل زیست محیطی، رعایت و بهبود اصول ایمنی و شغلی و تبعیت از ق...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS چه دوره ای است؟

دوره استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره: 

سیستم مدیریت یکپارچه استانداردی است متشکل از سه استاندارد معروف ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 . این استاندارد متشکل از مجموعه الزاماتی است که سازمان ها برای بهبود عملکرد فرایندها، بهبود مسائل زیست محیطی، رعایت و بهبود اصول ایمنی و شغلی و تبعیت از قوانین و مقررات می باشد.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 16 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

.

• کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
• کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
• ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
• وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
• کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌ شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌ دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید.  ده‌ ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچک ترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌ های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌ پردازند.
. ؟

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - آشنایی با مفاهیم و مبانی استاندارد   

 • سازمان بین المللی استاندارد (ISO)   
 • آشنایی با سازمان ملی استانداردایران   
 • آشنایی با مرکزملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)   
 • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات استاندارد   
 • تعریف استاندارد 
 • انواع استاندارد

فصل دوم - سیستم مدیریت یکپارچه IMS   

 • آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS   
 • اهداف استاندارد   
 • آشنایی باچرخه دمینگ   
 • کاربرد چرخه دمینگ PDCA   
 • مراحل چرخه دمینگ PDCA   

فصل سوم - تشریح الزامات،  مستندات و مقدمات پیاده سازی سیستم  مدیریت یکپارچه IMS   

 • سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )   
 • كليات طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت یکپارچه   
 • هدف   
 • دامنه كاربرد   
 • مسئوليت   
 • تغييرات   
 • تشریح عناصر طرح پیاده سازی و کنترل سيستم مديريت یکپارچه (IMS)   
 • الزامات عمومي   
 • الزامات مستندسازي   
 • كليات   
 • نظامنامه سيستم مديريت یکپارچه (IMS)   
 • كنترل مستندات   
 • كنترل سوابق   
 • مسئوليت مديريت   
 • تعهد مديريت   
 • تمركز بر مشتري (كارفرما)   
 • خط مشي   
 • طرح‌ ريزي   
 • اهداف   
 • طرح‌ ريزي سيستم مديريت یکپارچه (IMS)   
 • مسئوليت، اختيار و ارتباطات   
 • مسئوليت و اختيار   
 • نماينده مديريت   
 • ارتباطات داخلي   
 • بازنگري مديريت   
 • كليات   
 • ورودي‌هاي بازنگري   
 • خروجي‌هاي بازنگري   
 • مديريت منابع   
 • فراهم‌آوري منابع   
 • منابع انساني   
 • كليات   
 • صلاحيت، آگاهي و آموزش   
 • زيرساخت   
 • محيط كار   
 •  تحقق محصول (خدمت)   
 • طرح‌ريزي تحقق محصول (خدمت)   
 • فرآيندهاي مرتبط با مشتري   
 • تعيين الزامات مربوط به محصول   
 • بازنگري الزامات مرتبط با محصول   
 • ارتباطات با مشتری   
 • طراحي و توسعه   
 • طرح ریزی طراحی و تکوین   
 • ورودی های طراحی و تکوین   
 • خروجیهای طراحی و تکوین   
 • بازنگری طراحی و تکوین   
 • تصدیق طراحی و تکوین   
 • صحه گذاری طراحی و تکوین   
 •  کنترل تغییرات طراحی و تکوین   
 • خريد   
 • فرآيند خريد   
 • اطلاعات خريد   
 • تصديق كالاها و خدمات خريداري شده   
 • تولید (یا ارائه خدمات و یا اجرای پروژه)   
 • كنترل تولید ( خدمت ، پروژه)   
 • صحه‌ گذاري فرايندهاي تولید (اجرایی)   
 • شناسايي و رديابي   
 • اموال مشتری (کارفرما)   
 • نگهداري محصول   
 • كنترل ابزارهاي پايش و اندازه‌گيري (كاليبراسيون)   
 • اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود   
 • كليات   
 • پايش و اندازه‌گيري   
 • سنجش رضايت مشتریان   
 • مميزي‌هاي داخلي   
 • پايش و اندازه‌گيري فرآيندها   
 • پايش و اندازه‌گيري محصول   
 • كنترل محصول (خدمت) نامنطبق   
 • تجزيه و تحليل داده‌ها   
 • بهبود   
 • بهبود مستمر   
 • اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه   
 • عناصر تخصصي 14001:2004 ISO   
 • جنبه هاي زيست محيطي   
 • الزامات قانوني و ساير الزامات   
 • اهداف كلان و خرد و برنامه ها   
 • ارتباطات، مشاركت و مشاوره   
 • كنترل عمليات   
 • آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري   
 • پايش و اندازه گيري   
 • عدم انطباق و اقدام اصلاحي و پيشگيرانه   
 • عناصر تخصصي 18001:2007 OHSAS   
 • شناسايي خطرات ، ارزيابي ريسك و تعيين روشهاي كنترلي   
 • الزامات قانوني و ساير الزامات   
 • اهداف و برنامه هاي ايمني و بهداشت شغلي   
 • كنترل عمليات   
 • آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري   
 • اندازه گيري عملكرد و پايش   
 • ارزيابي انطباق ها   
 • بررسي رويداد عدم انطباق ، اقدام اصلاحي و پيشگيرانه   

فصل چهارم - نحوه استقرار و طرح ریزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS   

 • عارضه یابی سازمان   
 • جلسه آموزشی – توجیهی تشریح مفاهیم و الزامات  IMS   
 • تدوین روش های اجرایی  IMS   
 • تدوین دستورالعمل اجرایی  IMS   
 • تدوین فرم های  IMS   
 • تدوین خط مشی   
 • تدوین اهداف   
 • انجام ممیزی استاندارد IMS   

فصل پنجم- مستندسازی

 • ضمایم و پیوست ها
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.