.
*تعیین سولفات معدنی موجود و احتمالی و کلرید معدنی کل در سوخت اتانول به روش کروماتوگرافی یونی با استفاده از تزریق نمونه آبی

*تعیین سولفات معدنی موجود و احتمالی و کلرید معدنی کل در سوخت اتانول به روش کروماتوگرافی یونی با استفاده از تزریق نمونه آبی


هدف از تدوین این استاندارد تعیین سولفات معدنی موجود و احتمالی و کلرید معدنی کل در اتانول تقلیبی بدون آب و آبدار برای استفاده به عنوان سوخت موتور به روش کروماتوگرافی یونی می باشد. این آزمون برا ی آنایز نمونه های اتانول از سولفات معدنی موجودکاربرد دارد. سولفات ها و کلریدها ممکن است در رسوبات روی فیلتر و تزریق کننده سوخت یافت شوند. قابل قبول بودن اجزای سوخت و سوخت قابل عرضه برای استفاده، بستگی به مقادیر سولفات و کلرید دارد.  سولفات معدنی احتمالی و موجود و مقدار کلرید کل، همان گونه که در...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین این استاندارد تعیین سولفات معدنی موجود و احتمالی و کلرید معدنی کل در اتانول تقلیبی بدون آب و آبدار برای استفاده به عنوان سوخت موتور به روش کروماتوگرافی یونی می باشد. این آزمون برا ی آنایز نمونه های اتانول از سولفات معدنی موجودکاربرد دارد.

سولفات ها و کلریدها ممکن است در رسوبات روی فیلتر و تزریق کننده سوخت یافت شوند. قابل قبول بودن اجزای سوخت و سوخت قابل عرضه برای استفاده، بستگی به مقادیر سولفات و کلرید دارد. 

سولفات معدنی احتمالی و موجود و مقدار کلرید کل، همان گونه که در این روش آزمون اندازه گیری می شود، می تواند به عنوان معیاری از مقبولیت اجزای تشکیل دهنده بنزین برای استفاده در سوخت موتور جرقه ای - احتراقی خوروها استفاده شود. 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه کاربرد 
 • مراجع الزامی
 •  اصول آزمون اهمیت و کاربرد
 •  مواد و يا واکنشگرها
 •  وسایل
 •  نمونه برداری
 •  آماده سازی دستگاه
 •  استانداردسازی
 • محاسبه
 •  گزارش آزمون کنترل کیفیت
 • دقت و اریبی
 •  (آگاهی دهنده) کنترل کیفیت
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.