.
* محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق – کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق

دوره محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق – کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق


هدف از تدوین استاندارد محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق – کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق، تعیین الزامات برای شناسایی، عملکرد، ایمنی و ارزیابی انطباق، محصولات و سامانه هایی برای حفاظت سطح بتن، افزایش دوام بتن و تقویت سازه بتنی برای بتن تازه و همچنین نگهداری و کارهای تعمیراتی به کار می روند است.  

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین استاندارد محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق – کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق، تعیین الزامات برای شناسایی، عملکرد، ایمنی و ارزیابی انطباق، محصولات و سامانه هایی برای حفاظت سطح بتن، افزایش دوام بتن و تقویت سازه بتنی برای بتن تازه و همچنین نگهداری و کارهای تعمیراتی به کار می روند است.

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • تعریف ارزیابی انطباق
 • تعریف برنامه
 • تعریف استراتژی
 • تعریف چشم انداز
 • تعریف عملکرد
 • تعریف انطباق
 • تعریف عدم انطباق
 • تعریف ممیزی
 • تعریف نظارت
 • تعریف سنجش
 • تعریف ارزیابی و ممیز
 • مزایای ارزیابی انطباق
 • معایب ارزیابی انطباق
 • اهمیت ارزیابی انطباق
 • روشهای ارزیابی انطباق از نظر ارزیاب
 • ارزیابی انطباق شخص اول ( نوع اول) خود ارزیابی
 • ارزیابی انطباق شخص دوم ( نوع دوم)
 • ارزیابی انطباق شخص سوم ( نوع سوم)
 • روشهای ارزیابی انطباق از نظر نحوه عملکرد
 • آزمایشگاه کالا
 • آزمایشگاه کالیبراسیون
 • بازرسی
 • تعریف بازرسی
 • الزامات بازرسی
 • محدودیتهای بازرسی
 • انواع بازرسی
 • نمونه برداری
 • تعریف نمونه برداری
 • الزامات نمونه برداری
 • وسایل نمونه برداری
 • انواع نمونه برداری
 • نمونه برداری از انبار ( استاتیک)
 • نمونه برداری از خط تولید ( دینامیک)
 • گواهی ارزیابی انطباق
 • تعریف گواهی ارزیابی انطباق
 • انواع گواهی ارزیابی انطباق
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.