.
استاندارد بهداشت، ایمنی، محیط زیست

دوره استاندارد بهداشت


دوره استاندارد بهداشت، ایمنی، محیط زیست چه دوره ای است؟ اين استاندارد الزامات يک چنين سيستم مديريت زيست محيطي را مشخص مي نمايد و طوري نوشته شده است که در تمام سازمانها از هر نوع و اندازه اي کاربرد داشته باشد و شرايط گوناگون جغرافيايي ، فرهنگي و اجتماعي را نيز    در برگيرد . موفقيت اين سيستم به تعهد تمامي کارکنان در کليه سطوح و امور سازماني به خصوص مديريت رده بالا بستگي دارد . چنين سيستمي سازمان را به ايجاد و ارزيابي کارآيي روشهاي اجرايي براي تعيين خط مشي و اهداف کلان زيست محيطي ،&zw...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد بهداشت، ایمنی، محیط زیست چه دوره ای است؟

اين استاندارد الزامات يک چنين سيستم مديريت زيست محيطي را مشخص مي نمايد و طوري نوشته شده است که در تمام سازمانها از هر نوع و اندازه اي کاربرد داشته باشد و شرايط گوناگون جغرافيايي ، فرهنگي و اجتماعي را نيز    در برگيرد . موفقيت اين سيستم به تعهد تمامي کارکنان در کليه سطوح و امور سازماني به خصوص مديريت رده بالا بستگي دارد . چنين سيستمي سازمان را به ايجاد و ارزيابي کارآيي روشهاي اجرايي براي تعيين خط مشي و اهداف کلان زيست محيطي ،‌دستيابي به انطباق با آنها و اثبات اين انطباق به ديگران قادر مي سازد . 
هدف کلي اين استاندارد ، پشتيباني از حفاظت محيط زيست و پيشگيري از آلودگي است به طوري که با نيازهاي اجتماعي ، اقتصادي در تعامل باشد . اين استاندارد فقط الزاماتي را بيان مي دارد تا براي مقاصد گواهي کردن ، ثبت کردن و يا مقاصد خود اظهاري به طور عيني براي انجام مميزي مورد استفاده قرار گيرد .
 

 

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • ایمنی، ریسک و کنترل ریسک    
 • ایمنی    
 • خطر    
 • تعریف حادثه    
 • ریسک   
 • ارزیابی ریسک چیست؟  
 • چگونگی ارزیابی ریسک    
 • شناسایی خطرات :    
 • مدیریت ریسک    
 • پارادايم مديريت ريسک   
 • استراتژي‌هاي مديريت ريسک    
 • تعیین جنبه‌های زیست محیطی    

فصل دوم    

 • بهداشت    
 • مولفه های تشکیل دهنده بهداشت کار    
 • نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی   
 • خط مشی گذاری    
 • ایمنی در برابر آلودگی های شیمیایی    
 • بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی   
 • قانون کار وبهداشت محیط کار 
 • شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار   
 • بیماریهای ناشی از کار    
 • بیماریها وعوارض ناشی از سرو صدا   
 • انرژِی ارتعاشی    
 • بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاش    
 • پیشگیری و کنترل ارتعاش    
 • بیماریها وعوارض ناشی از گرما    
 • نور و روشنایی محیط کار    
 • اثرات مثبت نور کافی و مناسب در محیط های کاری   
 • بیماریها و عوارض ناشی از نور    
 • بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی    
 • بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی    
 • بیماریهای شغلی ویروسی    
 • زگیلهای ناشی از کار :    
 • بیماری آنفولانزا    
 • انواع ویروسهای انتقال دهنده :    
 • سرما خوردگی   

فصل سوم  

 • مدیریت زیست محیطی    
 • سیستم مدیریت زیست محیطی    
 • ماموریت و چشم انداز:   
 • اهداف و برنامه ها : 
 • آلودگی محیط زیست   
 • تاریخچه آلودگی    
 • مشکلات آلودگی هوا   
 • اجرای قانون هوای تمیز    
 • آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیایی    
 • باران اسیدی    
 • مواد شیمیایی آلی سمی    
 • آلودگی آبها    
 • فلزهای سنگین و شیمی خاک    
 • تولید انرژی و آثار محیطی آن    
 • خطر مه دود    
 • هوای آلوده    
 • زباله های موجود در هوا   
 • عوامل آلوده کننده هوا    
 • مواد آلوده کننده هوا    
 • تهدید اکوسیستمها    
 • راهیابی مواد شیمیایی به محیط زیست    
 • مواد سمی در پلاستیکها    

فصل چهارم    

 • معرفی استاندارد 14001    
 • استاندارد ISO 14001    
 • سيستمهاي مديريت زيست محيطي :    
 • 3 – تعاريف ( DEFINITIONS ) :   
 • 3-1- بهبود مستمر ( Continual Improvement ) :    
 • 3-2- محيط زيست ( Environment ) :    
 • 3-3- جنبه زيست محيطي ( Environmental Aspect ) :    
 • 3-4- پيامد زيست محيطي ( Environmental Impact ) :  
 • 3-5- سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System ) :    
 • 3-6- مميزي سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System Audit ) :    
 • 3-7- هدف كلان زيست محيطي ( Environmental Objective ) :   
 • 3-8- عملكرد زيست محيطي ( Environmental Performance ) :    
 • 3-9- خط مشي زيست محيطي ( Environmental Policy ) :    
 • 3-10- هدف خرد زيست محيطي ( Environmental Target ) :    
 • 3-11- طرف ذينفع ( Interested Party ) :   
 • 3-12- سازمان ( Organization ) :   
 • 4 – الزامات سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System Requirements )    
 • 4-1- الزامات كلي ( General Requirements ) :    
 • 4-2- خط مشي زيست محيطي ( Environmental Policy ) :    
 • 4-3- طرح ريزي ( Planning ) :    
 • 4-4- اجرا و عمليات ( Implementation and Operation ) :    
 • 4-5- بررسي و اقدام اصلاحي ( Checking and Corrective Action ) :    
 • 4-5-3- سوابق ( Records ) :    
 • 4-6- بازنگري مديريت ( Management Review ) :  

فصل پنجم    

 • معرفی OHSAS    
 • استاندارد OHSAS 18001 : مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي    
 • الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي :   
 • 1- الزامات عمومي   
 • 2- خط مشي ايمني و بهداشت شغلي    
 • 3- طرح ريزي   
 • 3-2- الزامات قانوني و ساير الزامات    
 • 3-3- اهداف و برنامه ها    
 • 4- اجرا و عمليات    
 • 4-4- مستند سازي   
 • 4-5- کنترل مستندات    
 • 4-6- کنترل عمليات   
 • 4-7- آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري    
 • 5- بررسي    
 • 5-2- ارزيابي انطباق    
 • 6- بازنگري مديريت    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.