.
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

دوره بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)


HSE MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

توضیحات بیشتر...

توضیحات

HSE MS نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله‌ها نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ به عبارتی ساده‌تر استاندارد HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول جایگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست    

 • نقش آموزشهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در ارتقاي سطح بهره وري كار    
 • تعاريف و اصطلاحات در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست    
 • آشنایی کلی با سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست    
 • سبک تدریس اقتداری(the authority style)    
 • سبک تدریس نمایندگی(the delegator style)    
 • سبک تدریس تسهیلی(the facilitator style)    
 • سبک آموزش اثباتی (the demonstrator style)    
 • جلسات HSE و اصول حاکم بر آن    
 • روش اداره جلسات HSE    

فصل دوم بهداشت    

 • بهداشت عمومی و تغذیه    
 • اهمیت مطلع نمودن مسئولین مربوطه از وجود یک بیماری شغلی    
 • عوامل زیانآور فیزیکی    
 • کنترل سرو صدا    
 • شرايط جوي محیط کار    
 • عوارض ناشي از اثر گرما بر بدن    
 • روشنایی محیط کار    
 • منابع نور    
 • پرتوها    
 • اشعه ماوراءبنفش    
 • اثرات فيزيولوژيك اشعه ماوراءبنفش    
 • نکات ایمنی پرتوهای یونساز    
 • عوامل زیانآور شیمیایی    
 • عوامل زیانآور ارگونومیکی    
 • عوامل زیانآور روحی-روانی    
 • نشانه‌هاي استرس شغلي    
 • عوامل مادي استرس در محيط كار    
 • برخی از روشهای کاهش استرس در محیط کار    
 • روانشناسی صنعتی    
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی    
 • دو جنبه اصلی روانشناسی صنعتی و سازمانی    
 • تکنیکهای ارتباطی در روانشناسی صنعتی و سازمانی    
 • شش زمینه کلیدی روانشناسی صنعتی سازمانی    

فصل سوم ایمنی محیط کار    

 • آشنایی با سیستم صدور پروانه کار    
 • ایمنی کار در فضاهای بسته    
 • خطرات فضاهای محدود عبارت‌اند از:    
 • اقدامات ضروری برای کار در فضاهای بسته    
 • اقدامات قبل از ورود به فضاهاي بسته    
 • اقدامات پس از ورود به فضاهاي بسته    
 • صدور پروانه ورود به فضای بسته    
 • ایمنی در گودبرداری    
 • برخی از خطرات گودبرداری    
 • انواع حالتهاي ريزش و شکستگي لايههاي خاک    
 • روشهاي گودبرداري از لحاظ وسیله انجام کار    
 • مسائل ايمني ساختگاه پروژه قبل از گودبرداري    
 • مسائل ايمني ساختمانهاي مجاور قبل از گودبرداري    
 • مسائل ايمني كارگاه درحين گودبرداري    
 • ایمنی حریق    
 • احتراق    
 • تعاریف کاربردی در حريق و انفجار    
 • ایمنی در جوشکاری    
 • انواع جوشکاری    
 • خطرات بهداشتي جوشكاري    
 • ساير خطرات تهديد كننده سلامتي    
 • خطرات ايمني جوشكاري    
 • كاهش خطرات جوشكاري    
 • كنترل هاي مهندسي و روندهاي كاري ايمن    
 • قوانين و استانداردها    
 • حدود تماس شغلي    
 • برچسب ها و ساير اطلاعات    
 • علائم    
 • استاندارد جوشكاري OSHA    
 • ایمنی سیلندرهای تحت فشار    
 • ایمنی سیلندرهای استیلن    
 • ایمنی سیلندرهای O    
 • خطرات جوشكاري در محيط هاي بسته    
 • ایمنی کار در ارتفاع    
 • ايمني داربست بندي    
 • شخص ذي صلاح    
 • ایمنی پرتوها    
 • ایمنی کار با مواد شیمیایی    
 • لوزی خطر    
 • خطر آتش گیری    
 • خطر سلامت    
 • خطرات واکنش‌پذیری یا ناپایداری    
 • ايمني الكتريسيته    
 • خطرات برق    
 • شوك الكتريكي    
 • دلايل ايجاد شوك الكتريكي    
 • اثر جريان برق بر روي بدن انسان    
 • عوامل مؤثر در برق گرفتگي    
 • ‌تأمین حفاظت به‌وسیله اتصال دادن به زمین    
 • فيوز محافظ جان انسان    
 • روشهای پیشگیری از خطرات برق    
 • ‌تأمین حفاظت به‌وسیله ایزوله کردن شخص    
 • ‌تأمین حفاظت افراد به‌وسیله رله دیفرانسیل    
 • لوازم حفاظت فردی    
 • ويژگيهاي عمومي تجهيزات حفاظت فردي    
 • انواع تجهيزات    
 • تجهيزات حفاظت از سر    
 • تجهيزات حفاظت از صورت و چشم    
 • تجهيزات حفاظت از گوش    
 • تجهيزات حفاظت از دست‌ها    
 • تجهيزات حفاظت از پا    
 • تجهيزات حفاظت از بدن    
 • خصوصيات كلي لباس كار    
 • لباسهاي با قابليت ديد بالا    
 • تجهيزات حفاظت از سيستم تنفسي    
 • مدیریت شرایط اضطراری و بحران    
 • مراحل چهارگانه مديريت بحران    
 • اجزای آمادگی    
 • اقدامات لازم بعد از بروز بحران    
 • وظايف دبير ستاد بحران    
 • وظایف کمیته بحران    
 • طبقه‌بندي خطاي انساني    
 • طبقه‌بندي خطاها از دیدگاه كلتز (Kletz)    
 • طبقه‌بندی خطاهای انسان از دیدگاه بیل موستا (Bill Mostia)    
 • معدنی برای صنعت    
 • انتشار آلودگی بر حسب منبع آلودگی    
 • عوامل ایجاد کننده آلودگی هوا    
 • اثرات آلودگی هوا    
 • اکسیدهای نیتروژن (NOx)    
 • ذرات معلق (PM)    
 • ترکیبات آلی فرار (VOCs)    
 • اُزن (O)    
 • منوکسید کربن  (CO)    
 • آلودگی آب    
 • اختلالات ناشی از ناخالصی‌های شیمیایی آب    
 • آلودگی خاک    
 • آلودگی صوتی    
 • آلودگی گرمایی یا حرارتی    
 • آلودگی نوری    
 • آلودگی بصری یا بینایی    
 • آلودگی مغناطیسی    
 • آلودگی رادیواکتیو    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.