.
اندازه گیری انواع هیدروکربن ها دربرش های میانی تقطیر به روش طیف سنجی جرمی

دوره اندازه گیری انواع هیدروکربن ها دربرش های میانی تقطیر به روش طیف سنجی جرمی


هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک طرح تجزیه ای با استفاده از طیف سنج جرمی برای اندازه گیری انواع هیدروکربن های موجود در برش های میانی تقطیر دست نخورده در گستره دمای جوش EC ۲۰۴ تا LC ۳۴۳ و کسر حجمی بین ۵ تا ٪۹۵ حجمی که مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۶۱ تعیین شده است، می باشد.  

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک طرح تجزیه ای با استفاده از طیف سنج جرمی برای اندازه گیری انواع هیدروکربن های موجود در برش های میانی تقطیر دست نخورده در گستره دمای جوش EC
۲۰۴ تا LC ۳۴۳ و کسر حجمی بین ۵ تا ٪۹۵ حجمی که مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۶۱ تعیین شده است، می باشد.
 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه
 • کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و اختصارات
 • اصول آزمون
 • مزاحمت ها
 • وسایل کالیبراسیون
 • آزمون عملکرد
 • روش انجام طیف سنجی جرمی
 • محاسبات دقت و انحراف
 • گزارش آزمون
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.