.
*سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم- ترکیبات، ویژگی ها و معیار انطباق

دوره سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم- ترکیبات، ویژگی ها و معیار انطباق


هدف از تدوین استاندارد سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم - ترکیبات، ویژگی ها و معیار انطباق، تعیین ترکیبات، ویژگی ها و معیارهای انطباق ۶ نوع سیمان ویژه با گرمازایی خیلی کم است. این استاندارد شامل اصطلاحات و تعاریف، نسبت های اجزای تشکیل دهنده، الزامات مکانیکی، فیزیکی،شیمیایی، دوام، بسته بندی، نشانه گذاری و معیار انطباق برای سیمان می باشد.

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین استاندارد سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم - ترکیبات، ویژگی ها و معیار انطباق، تعیین ترکیبات، ویژگی ها و معیارهای انطباق ۶ نوع سیمان ویژه با گرمازایی خیلی کم است.
این استاندارد شامل اصطلاحات و تعاریف، نسبت های اجزای تشکیل دهنده، الزامات مکانیکی، فیزیکی،شیمیایی، دوام، بسته بندی، نشانه گذاری و معیار انطباق برای سیمان می باشد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

  • اصطلاحات و تعاریف
  • سیمان ویژه با گرمازایی خیلی کم
  • الزامات
  • نحوه عرضه سیمان
  • نگهداری سیمان
  • معیار انطباق
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.