.
*مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چابکانه

*مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چابکانه


  در این دوره، تلاش کرده تا اهّم موضوعات مطرح شده در استاندارد ISO/IEC/IEEE 26515:2011 ، که به اختصار به آن «استاندارد» اطلاق می‌شود، بیان کرده تا متخصصین توسعه نرم‌افزار در محیط‌های چابک ، دیدگاهی را از نحوه پیاده‌سازی فرآیند مستندسازی کاربری داشته باشند. توسعه چابک، روشگانی است تکرارشونده و با تاکید بر توسعه نیازمندی‌های با اهمیت کاربر به عنوان یک الویت، و همچنین یافتن زودهنگام نواقص در چرخه توسعه؛ زمانی که کشف و رفع آن‌ها بسیار ارزان‌تر...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

 

در این دوره، تلاش کرده تا اهّم موضوعات مطرح شده در استاندارد ISO/IEC/IEEE 26515:2011 ، که به اختصار به آن «استاندارد» اطلاق می‌شود، بیان کرده تا متخصصین توسعه نرم‌افزار در محیط‌های چابک ، دیدگاهی را از نحوه پیاده‌سازی فرآیند مستندسازی کاربری داشته باشند.
توسعه چابک، روشگانی است تکرارشونده و با تاکید بر توسعه نیازمندی‌های با اهمیت کاربر به عنوان یک الویت، و همچنین یافتن زودهنگام نواقص در چرخه توسعه؛ زمانی که کشف و رفع آن‌ها بسیار ارزان‌تر از مراحل بعدی است. روشگان‌های توسعه چابک بر روی ارائه ارزش کارکردی (Functional ) به کاربران و کاهش هزینه‌ها تمرکز دارد. رو‌شگان‌های توسعه چابک مشوق اطلاع‌رسانی شفاف و منظم بوده، و تمامی طرف‌های علاقه‌مند ممکن است در تمام مراحل توسعه درگیر باشند. از آنجا که روش‌های توسعه چابک بر دوره‌های زمانی ثابت، که اسپرینت نام دارد، تمرکز دارد، مخاطره‌های مربوط به عدول از ظرف بودجه‌ای و زمانی پروژه کاهش می‌یابد. 
شایان ذکر است که توسعه چابک فرآیندی منفرد یا مجموعه‌ای از روشگان‌های تعریف شده نیست؛ بلکه مجموعه‌ای  از اصول و روشگان‌های مرتبط است. روشگان‌های متفاوت توسعه چابک (مانند اسکرام یا اکس‌.پی )، هر کدام اصطلاحات متفاوتی دارند. این تفاوت‌ در اصطلاحات، توسط این استاندارد توصیف نشده و مد نظر آن نیست. به بیان دیگر، آنچه در این استاندارد مورد توجه بوده، ارائه اصولی برای توسعه مستندسازی کاربری در محیط چابک، مستقل از یک روشگان خاص، است.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • مقدمه 
 • مشخصات
 • ساختار
 • فرآیندهای مستندسازی کاربری در یک محیط توسعه نرم‌افزار چابک
 • ارتباطات بین کاربر و فرآیندهای مستندسازی چرخه‌عمر.
 • مستندسازی چرخه‌عمر نرم‌افزار در یک محیط چابک
 • مستندسازی چرخه‌عمر در توسعه چابک
 • مدیریت توسعه اطلاعات در یک محیط توسعه نرم‌افزار چابک
 • ملاحظات مدیریت مستندسازی برای توسعه چابک
 • مدیریت تغییر هنگام حرکت به سوی یک فرآیند توسعه چابک
 • ترکیب تیم‌های توسعه نرم‌افزار چابک
 • مدیریت توسعه اطلاعات در کل تیم‌ها استفاده‌کننده از توسعه نرم‌افزار چابک
 • مدیریت وظایف در کل اسپرینت‌ها
 • پایش و تحلیل پیشرفت در محیط نرم‌افزار چابک
 • درگیری ذی‌نفعان
 • بهبود فرآیند مستندسازی کاربر در یک محیط چابک
 • توسعه مستندسازی کاربر در محیط چابک
 • توسعه چابک چه معنایی برای توسعه اطلاعات دارد؟
 • طراحی محصول و توسعه مستندسازی کاربر
 • طراحی و توسعه مستندسازی کاربر در محیط توسعه نرم‌افزار چابک
 • آزمون و بازنگری مستندسازی در محیط توسعه چابک
 • ترجمه و بومی‌سازی مستندسازی کاربر
 • فرآوری برای چرخه‌های تولیدی
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.