.
*اندازه گیری نقطه اشتعال بسته با دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز

*اندازه گیری نقطه اشتعال بسته با دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز


استاندارد "فراورده های نفتی - اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی۔ مارتنز - روش آزمون" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده است و در پنجاه و نهامین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ ۲۴/ ۰۵ / ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمین...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد "فراورده های نفتی - اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی۔ مارتنز - روش آزمون" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده است و در پنجاه و نهامین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ ۲۴/ ۰۵ / ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد
آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پتسکی- مارتنزه روشی دینامیک است و در صورتی که نمونه با نرخ ویژهای گرم شود دفت نتایج آزمون با مقادیر محاسبه شده در این استاندارد توافق خواهد داشت، در مواردی که هدایت حرارتی مواد پایین باشد این نرخ ویژه گرم کردن نمی تواند دقت مورد انتظار روش را برآورده کند و لازم است از روش هایی با نرخ گرم کردن پایین تر مانند ASTM D3941 (برای رنگها ، رزین ها و سایر مواد مربوطه و مواد با گرانروی زیاد در بازه صفر درجه سلسیوس تا ۱۱۰ درجه سلسیوس) استفاده نمود تا شرایط آزمون به شرایط تعادلی نزدیک تر شود مقادیر نتیجه آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال وابسته به طراحی دستگاه، شرایط استفاده از دستگاه و روش انجام آزمون می باشد، از این رو باید نقطه اشتعال فقط با مشخص بودن روش آزمون آن گزارش شود و نمی توان یک رابطه عمومی معتبر و قابل اطمینان میان نتیجه بدست آمده از این روش و سایر روش های آزمون با دستگاههای متفاوت آزمون برقرار کرد

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه
 •  کاربرد
 •  مراجع الزامی
 •  اصطلاحات و تعاریف
 •  خلاصه روش آزمون
 • مواد
 • وسایل نمونه برداری
 • آماده سازی دستگاه
 • بررسی و تایید دستگاه
 • روش انجام آزمون
 • روش کار "الف"
 • روش انجام آزمون
 • روش کار "ب "
 • روش انجام آزمون
 • روش کار "ج" محاسبات گزارش آزمون دقت و اریبی 
 •  ویژگی های دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال به روش پسته پتسکی-مارتنز 
 •   پست نگه دارنده برای دماسنج با محدوده پایین دمایی 
 •  ویژگی های دماسنج 
 •  بررسی عملکرد دستگاه 
 •  پدیده های پوشاننده نقطه اشتعال 
 •   آزمون نقطه اشتعال و اشتعال پذیری مخلوطها
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.