.
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار

دوره بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار


دوره بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار  چه دوره ای است؟ ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار  چه دوره ای است؟

ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • بهداشت محیط کار    
 • مولفه های تشکیل دهنده بهداشت کار  
 • قانون کار وبهداشت محیط کار   
 • شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار   
 • بیماریهای ناشی از کار   
 • بیماریها وعوارض ناشی از سرو صدا   
 • انرژِی ارتعاشی   
 • بیماریها و عوارض ناشی از ارتعاش  
 • پیشگیری و کنترل ارتعاش    
 • بیماریها وعوارض ناشی از گرما    
 • نور و روشنایی محیط کار   
 • اثرات مثبت نور کافی و مناسب در محیط های کاری   
 • بیماریها و عوارض ناشی از نور 
 • بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی    
 • بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی   

فصل دوم    

 • ایمنی محیط کار    
 • ایمنی برق   
 • ایمنی كارهاي برقي    
 • ایمنی کار در ارتفاع    
 • - روش ها و تجهيزات ايمن سازي عمليات:‌    
 • حفاظها و تجهيزات پيشگيري از سقوط (ثابت، موقت و سيار):‌   
 • تجهيزات پيشگيري از سقوط (موقت و سيار):    
 • آمادگي جهت واكنش در شرايط اضطراري:    
 • آشنايي با نحوه واكنش در شرايط اضطراري   
 • ايمني سكوها و سطوح عمليات:    
 • نردبان‌ها و پلكان‌ها    
 • ايمني داربستها    
 • نصب و برچيدن داربست    
 • ایمنی حفاری:   
 • نکات ايمني در حفر كانال:    
 • جوشكاري و برشكاري   
 • مراقبت ويژه در استفاده از سيلندرهاي حاوي گاز اكسيژن   
 • ایمنی اطفای حریق:   
 • نصب و توزیع خاموش کننده ها در محیط کار:   
 • ایمنی حمل و نقل   
 • مقررات ایمنی راه اندازی مجدد و ازمایشات   

فصل سوم   

 • عوامل زیان آور محیط کار 
 • عوامل زیان آور در محیط کار   
 • عوامل زیان آور اقتصادی   
 • بررسی ها ونگرانی ها    
 • حرارت    
 • کرامپ های عضلانی   
 • گرمازدگی    
 • کاهش قدرت حیاتی بدن   
 • آسیبهای ناشی از سرما  
 • پیشگیری زیانهای سرما   
 • پیشگیری زیانهای گرما    
 • دیگر بیماریها و آسیب ها    
 • اندازه گیری دما:    
 • انواع رطوبت سنجها:    
 • اندازه گیری رطوبت نسبی:    
 • اندازه گیری سرعت جریان هوا   
 • دما سنج کاتا ترمومتر (kata thermometer)    
 • انواع کاتا ترمومتر  
 • شاخص آکسفورد:   
 • کاربرد شاخص:   
 • محیط های گرمایی:    
 • ارتعاشات    
 • فشار هوا    
 • اثرات ناشی از کار در فشار کم:    
 • اثرات ناشی از کار در فشار زیاد:   
 • تشعشعات یونیزان:  
 • رادیو اکتیو   
 • اثرات نسلی:    
 • تشعشعات غیر یونیزان:    

فصل چهارم    

 • ارگونومی    
 • عوامل ارگونومی    
 • چیدمان ایستگاه کاری :    
 • خطای انسانی حلقه ارتباطی ارگونومی وایمنی  
 • ارگونومی در کار با کامپیوتر   
 • نتایج به کارگیری اصول ارگونومی در محیط های کاری:   
 • ارگونومی در کار با کامپیوتر:    
 • ویژگی های صندلی ارگونومیک:    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.