.
HSE افسر ایمنی

دوره HSE افسر ایمنی


يكي از روش هاي مهم پيشگيري از خطرات و افزايش ايمني سايت پروژه، دور نگهداشتن محيط كار از ريخت و پاش ها و زائدات است. بدين منظور كليه اشياء و لوازمي كه مورد استفاده واقع نمي‌شوند و باعث برهم ريختگي محيط كار هستند، بايد شناسايي و دسته‌بندي شده و با نظر سرپرست مربوطه جمع‌آوري و دور ريخته شوند. كليه اقلام، وسايل و ابزار ضروري باید با توجه ميزان مصرف، اولويت استفاده و شيوه نگهداري  مرتب شده و در مكان هاي مناسب و با شناسه هاي مربوطه قرار داده شوند. به طوري كه بتوان به آساني به آنها...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

يكي از روش هاي مهم پيشگيري از خطرات و افزايش ايمني سايت پروژه، دور نگهداشتن محيط كار از ريخت و پاش ها و زائدات است. بدين منظور كليه اشياء و لوازمي كه مورد استفاده واقع نمي‌شوند و باعث برهم ريختگي محيط كار هستند، بايد شناسايي و دسته‌بندي شده و با نظر سرپرست مربوطه جمع‌آوري و دور ريخته شوند. كليه اقلام، وسايل و ابزار ضروري باید با توجه ميزان مصرف، اولويت استفاده و شيوه نگهداري  مرتب شده و در مكان هاي مناسب و با شناسه هاي مربوطه قرار داده شوند. به طوري كه بتوان به آساني به آنها دسترسي داشت

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول جایگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست    

 • نقش آموزشهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در ارتقاي سطح بهره وري كار    
 • تعاريف و اصطلاحات در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست    
 • آشنایی کلی با سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست    
 • سبک تدریس اقتداری(the authority style)    
 • سبک تدریس نمایندگی(the delegator style)    
 • سبک تدریس تسهیلی(the facilitator style)    
 • سبک آموزش اثباتی (the demonstrator style)    
 • جلسات HSE و اصول حاکم بر آن    
 • روش اداره جلسات HSE    

فصل دوم بهداشت    

 • بهداشت عمومی و تغذیه    
 • اهمیت مطلع نمودن مسئولین مربوطه از وجود یک بیماری شغلی    
 • عوامل زیانآور فیزیکی    
 • کنترل سرو صدا    
 • شرايط جوي محیط کار    
 • عوارض ناشي از اثر گرما بر بدن    
 • روشنایی محیط کار    
 • منابع نور    
 • پرتوها    
 • اشعه ماوراءبنفش    
 • اثرات فيزيولوژيك اشعه ماوراءبنفش    
 • نکات ایمنی پرتوهای یونساز    
 • عوامل زیانآور شیمیایی    
 • عوامل زیانآور ارگونومیکی    
 • عوامل زیانآور روحی-روانی    
 • نشانه‌هاي استرس شغلي    
 • عوامل مادي استرس در محيط كار    
 • برخی از روشهای کاهش استرس در محیط کار    
 • روانشناسی صنعتی    
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی    
 • دو جنبه اصلی روانشناسی صنعتی و سازمانی    
 • تکنیکهای ارتباطی در روانشناسی صنعتی و سازمانی    
 • شش زمینه کلیدی روانشناسی صنعتی سازمانی    

فصل سوم ایمنی محیط کار    

 • آشنایی با سیستم صدور پروانه کار    
 • ایمنی کار در فضاهای بسته    
 • خطرات فضاهای محدود عبارت‌اند از:    
 • اقدامات ضروری برای کار در فضاهای بسته    
 • اقدامات قبل از ورود به فضاهاي بسته    
 • اقدامات پس از ورود به فضاهاي بسته    
 • صدور پروانه ورود به فضای بسته    
 • ایمنی در گودبرداری    
 • برخی از خطرات گودبرداری    
 • انواع حالتهاي ريزش و شکستگي لايههاي خاک    
 • روشهاي گودبرداري از لحاظ وسیله انجام کار    
 • مسائل ايمني ساختگاه پروژه قبل از گودبرداري    
 • مسائل ايمني ساختمانهاي مجاور قبل از گودبرداري    
 • مسائل ايمني كارگاه درحين گودبرداري    
 • ایمنی حریق    
 • احتراق    
 • تعاریف کاربردی در حريق و انفجار    
 • ایمنی در جوشکاری    
 • انواع جوشکاری    
 • خطرات بهداشتي جوشكاري    
 • ساير خطرات تهديد كننده سلامتي    
 • خطرات ايمني جوشكاري    
 • كاهش خطرات جوشكاري    
 • كنترل هاي مهندسي و روندهاي كاري ايمن    
 • قوانين و استانداردها    
 • حدود تماس شغلي    
 • برچسب ها و ساير اطلاعات    
 • علائم    
 • استاندارد جوشكاري OSHA    
 • ایمنی سیلندرهای تحت فشار    
 • ایمنی سیلندرهای استیلن    
 • ایمنی سیلندرهای O    
 • خطرات جوشكاري در محيط هاي بسته    
 • ایمنی کار در ارتفاع    
 • ايمني داربست بندي    
 • شخص ذي صلاح    
 • ایمنی پرتوها    
 • ایمنی کار با مواد شیمیایی    
 • لوزی خطر    
 • خطر آتش گیری    
 • خطر سلامت    
 • خطرات واکنش‌پذیری یا ناپایداری    
 • ايمني الكتريسيته    
 • خطرات برق    
 • شوك الكتريكي    
 • دلايل ايجاد شوك الكتريكي    
 • اثر جريان برق بر روي بدن انسان    
 • عوامل مؤثر در برق گرفتگي    
 • ‌تأمین حفاظت به‌وسیله اتصال دادن به زمین    
 • فيوز محافظ جان انسان    
 • روشهای پیشگیری از خطرات برق    
 • ‌تأمین حفاظت به‌وسیله ایزوله کردن شخص    
 • ‌تأمین حفاظت افراد به‌وسیله رله دیفرانسیل    
 • لوازم حفاظت فردی    
 • ويژگيهاي عمومي تجهيزات حفاظت فردي    
 • انواع تجهيزات    
 • تجهيزات حفاظت از سر    
 • تجهيزات حفاظت از صورت و چشم    
 • تجهيزات حفاظت از گوش    
 • تجهيزات حفاظت از دست‌ها    
 • تجهيزات حفاظت از پا    
 • تجهيزات حفاظت از بدن    
 • خصوصيات كلي لباس كار    
 • لباسهاي با قابليت ديد بالا    
 • تجهيزات حفاظت از سيستم تنفسي    
 • مدیریت شرایط اضطراری و بحران    
 • مراحل چهارگانه مديريت بحران    
 • اجزای آمادگی    
 • اقدامات لازم بعد از بروز بحران    
 • وظايف دبير ستاد بحران    
 • وظایف کمیته بحران    
 • طبقه‌بندي خطاي انساني    
 • طبقه‌بندي خطاها از دیدگاه كلتز (Kletz)    
 • طبقه‌بندی خطاهای انسان از دیدگاه بیل موستا (Bill Mostia)    
 • معدنی برای صنعت    
 • انتشار آلودگی بر حسب منبع آلودگی    
 • عوامل ایجاد کننده آلودگی هوا    
 • اثرات آلودگی هوا    
 • اکسیدهای نیتروژن (NOx)    
 • ذرات معلق (PM)    
 • ترکیبات آلی فرار (VOCs)    
 • اُزن (O)    
 • منوکسید کربن  (CO)    
 • آلودگی آب    
 • اختلالات ناشی از ناخالصی‌های شیمیایی آب    
 • آلودگی خاک    
 • آلودگی صوتی    
 • آلودگی گرمایی یا حرارتی    
 • آلودگی نوری    
 • آلودگی بصری یا بینایی    
 • آلودگی مغناطیسی    
 • آلودگی رادیواکتیو    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.