.
*فناوری نانو -تعیین: مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از – آنالیز گاز خروجی کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی

*فناوری نانو -تعیین: مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از – آنالیز گاز خروجی کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی


استاندارد " فناوری نانو - تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانولوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی  کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در هفدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ  1393/12/10 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد " فناوری نانو - تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانولوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی  کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در هفدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ  1393/12/10 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

  • آشنایی با سازمان ملی استاندارد
  • کمیسیون فنی تدوین استاندارد
  • هدف و دامنه کاربرد مراجع الزامی
  • اصطلاحات و تعاریف اصول آزمون دستگاه ها
  • آماده سازی نمونه روشهای اندازه گیری برای EGA/ MS و EGA/GCMS
  • آنالیز داده ها و تفسیر نتایج دقت و عدم قطعیتها گزارش آزمون
     
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.