.
مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

دوره مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت


یکی از مهمترین و پر مصرف ترین سیستمها در صنایع که جهت انتقال سیالات استفاده میشود، سیستمهای لوله کشی و اجزای متعلق و وابسته به آن است که همگی در کنار یکدیگر مجموعه ای را تشکیل می دهند که کار کرد آنها به انتقال سیالات محدود نمی شود، بلکه در انجام فرآیندهای شیمیایی از جمله فرآیند منجر به انتقال قدرت و تولید برق نیز دخیلند. اما نکته ظریف در این میان مورد، طراحی سیستم لوله کشی( Piping ) و اعمال ساپورتینگ ( Supporting ) در سیستم کاملا به یکدیگر گره خورده و مرتبطند و تغییرات و الزامات هر یک بر دیگری م...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

یکی از مهمترین و پر مصرف ترین سیستمها در صنایع که جهت انتقال سیالات استفاده میشود، سیستمهای لوله کشی و اجزای متعلق و وابسته به آن است که همگی در کنار یکدیگر مجموعه ای را تشکیل می دهند که کار کرد آنها به انتقال سیالات محدود نمی شود، بلکه در انجام فرآیندهای شیمیایی از جمله فرآیند منجر به انتقال قدرت و تولید برق نیز دخیلند. اما نکته ظریف در این میان مورد، طراحی سیستم لوله کشی( Piping ) و اعمال ساپورتینگ ( Supporting ) در سیستم کاملا به یکدیگر گره خورده و مرتبطند و تغییرات و الزامات هر یک بر دیگری موثر است. شناخت اصول اولیه، بارها، نیروها، انواع تنش ناشی از مقید کردن سیستم لوله کشی، در کنار الزامات طراحی آن برای دستیابی به سیستمی کارا و ایمن یک نیاز اساسی است.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول

 • ساپورت های پایپینگ
 • هدف از ساپورت گذاری
 • مدارک مورد نیاز برای ساپورت گذاری
 • ساپورت های وزنی
 • ساپورت های صلب
 • ساپورت های دینامیکی

فصل دوم

 • مقدمه
 • آشنایی با مدارک بخش پایپینگ
 • ارتباط گروههای بخش پایپینگ با یکدیگر
 • نرم افزار های بخش پایپینگ
 • مقدمه ای در خصوص ساپورت خطوط لوله کشی
 • طبقه بندی تنشها در سیستم لوله کشی
 • تقسیم بندی خطوط در استرس آنالیز
 • دسته بندی سیستم های لوله کشی
 • نکات مهم در طراحی و انتخاب تکیه گاهها

فصل سوم

 • تعاریف
 • زائده های جوشی
 • انواع مهار کننده ها
 • علایم تکیه گاهها
 • علایم اختصاری
 • بررسی تغییرات دما در کاهش یا افزایش طول
 • نکات قبل از طراحی ساپورت
 • نکات هنگام طراحی ساپورت
 • نکات هنگام طراحی Civil Work
 • نکاتی در خصوص ساپورت گذاری روی Header و Branchها
 • ضمایم
 • نکات تجربی
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.