.
استاندارد مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999)

دوره استاندارد مدیریت کیفیت


دوره استاندارد مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999)  چه دوره ای است؟ دوره استاندارد مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: اين استاندارد راهنمايي‌هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت کيفيت اثربخش که متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد، ارائه مي‎دهد. است...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999)  چه دوره ای است؟

دوره استاندارد مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

اين استاندارد راهنمايي‌هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت کيفيت اثربخش که متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد، ارائه مي‎دهد. استفاده از اين راهنمايي‌ها به ايجاد يک سيستم مدون همان گونه که در استاندارد سيستم مديريت کيفيت مورد کاربرد الزام شده است، کمک مي‌نمايد.

آموزش: مطالب این دوره در 16 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با تکنیک های نو ین آموزشی
 • شناخت الزامات مدیریت کیفیت آموزش
 • آشنایی با روند آموزش اثربخش
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • مدیریت کیفیت چیست؟   
 • تعربف مدیریت   
 • وظایف مدیریت   
 • مهارت های مورد نیاز مدیران   
 • نظریه های مدیریت    
 • طبقه‌بندی‌های تاریخی نظریه‌های سازمان و مدیریت    
 • طبقه‌بندی مجموعه‌ای نظریه‌های سازمان و مدیریت    
 • سرمایه فکری    
 • تعريف سرمايه فکري    
 • مديريت منابع انساني و سرمايه فکري    
 • ویژگیهای سرمایة فکری  
 • عناصر سرمایة فکری   
 • اهمیت سرمایه فکری در سازمان    
 • مدیریت کیفیت    
 • ارکان مدیریت کیفیت    
 • EFQM    

فصل دوم    

 • مدیریت دانش و سازمان های آموزشی    
 • مديريت دانش و سازمان هاي آموزشي    
 • تعريف مديريت دانش(Knowledge Management )    
 • مدیریت دانش    
 • حالت های خلق دانش    
 • تعريف سازمان آموزشي    
 • مديران آموزشي و مديريت دانش    
 • مديريت منابع انساني و مديريت دانش    
 • نگرش سیستمی به مدیریت دانش    
 • راهكارهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي    
 • گذار به سمت سازمان آموزشی    
 • سازمانهای آموزشی    
 • تعریف سازمان آموزشی    
 • پنج نظم (اصل)   
 • نقش رهبران در سازمان آموزشی   
 • بوجود آوردن سازمان آموزشی   
 • راهبردهایی برای موفق شدن در سازمان آموزشی  
 • تدارکاتی برای تغییر    
 • آموزش پیوسته با عملکردهای سازمان   
 • ارزیابی توانایی سازمان   
 • عمل کردن و نمونه یک تعهد برای آموزش    
 • برچیدن دیوان سالاری و ساده و موثر کردن ساختار   
 • تسخیر کردن آموزش و اشتراک دانش    
 • آموزش با پاداش    
 • آموختن بیشتر در باره سازمانهای آموزشی   
 • سازگاری ، بهبود، و آموزش پیوسته  
 • تجارب سازمان آموزشی    
 • تجارب دانشگاه نبراسکا-لینکولن   
 • تسلط شخصی    
 • مدلهای فکری و نظامهای تفکر    

فصل سوم    

 • فرآیند آموزش    
 • فرآیند آموزش کارکنان    
 • مزایای آموزش    
 • مراحل مختلف فرآیند آموزش    
 • نمونه ای از سامانه یکپارچه مدیریت    
 • ویژگی های مفهومی این سامانه    
 • امکانات سامانه در فرایند نیازسنجی    
 • گزارشهای مدیریتی و نمودارها    
 • پایش فرآیند آموزش توسط سامانه    
 • فرآیند آموزش بر اساس ایزو 10015    
 • نیازسنجی و سیاست‌گذاری آموزشی  
 • طراحی و برنامه ریزی آموزشی  
 • اجرای برنامه آموزشی    
 • ارزشیابی فرایند آموزش  
 • پایش و اثربخشی فرایند آموزش    

فصل چهارم    

 • الزامات ایزو 10015    
 • 1- دامنه كاربرد    
 • 2- مراجع الزامی    
 • 3- اصلاحات وتعاريف    
 • 2-3- آموزش    
 • 2-1-4- تامين خدمات آموزشي    
 • 3-1-4- مشاركت كاركنان    
 • 2-4- تعيين نياز هاي آموزشي    
 • 1-2-4- كليات    
 • -2-4- بازنگري شايستگي    
 • 5-2-4- تعيين فاصله هاي مربوط به شايستگي    
 • 6-2-4- شناسايي راه حل هاي رفع اختلاف مربوط به شايستگي    
 • 7-2-4- تعيين مشخصه هاي نياز هاي آموزشي    
 • 3-4- طراحي و برنامه ريزي آموزش    
 • 1-3-4- كليات    
 • 2-3-4- تعيين محدوديتها    
 • 3-3-4- روشهاي آموزش و معيارهاي انتخاب    
 • 4-3-4- مشخصه هاي برنامه آموزشي    
 • 5-3-4- انتخاب پيمانكار آموزشي    
 • 4-4- اجراي آموزشي    
 • 1-4-4- كليات    
 • 2-4-4- پشتيباني    
 • 1-2-4-4- پشتيباني قبل از آموزش    
 • 2-2-4-4- پشتيباني در حين آموزش    
 • 3-2-4-4- پشتيباني پس از پايان آموزش    
 • 5-4- ارزشيابي نتايج آموزش    
 • 1-5-4- كليات    
 • 2-5-4- گرد آوري داده ها و تهيه گزارش ارزشيابي    
 • 5- نظارت وبهبود فرايند آموزش    
 • 1-5- كليات    
 • 2-5- اعتبار بخشي فرايند آموزش    

فصل پنجم    

 • نظارت بر مدیریت آموزشی   
 • نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی   
 • تعریف‌ کنترل   
 • هدف‌هاو ملاک‌ها   
 • انواع‌ کنترل‌    
 • تفاوت‌ نظارت‌ و کنترل‌:  
 • اهمیت کنترل‌ ونظارت‌  
 • گستره‌ی‌ نظارت‌ مدیران‌ در مدارس‌    
 • نظارت‌ کلینیکی‌ (معلم‌محور)  
 • چرخه‌ی‌ انجام‌ نظارت‌ معلم‌محور 
 • اهداف‌ نظارت‌ معلم‌محور   
 • نقش‌ نظارتی‌ مدیران‌    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.