.
تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استانداردسیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO IEC 17025

دوره تشریح الزامات و مستندسازی


دوره تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO IEC 17025 چه دوره ای است؟ دوره تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO IEC 17025 یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: استاندارد ISO 17025 علاوه بر انطباق با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر ISO 9001، شامل الزامات پیاده سازی س...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO IEC 17025 چه دوره ای است؟

دوره تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO IEC 17025 یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

استاندارد ISO 17025 علاوه بر انطباق با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر ISO 9001، شامل الزامات پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت ازمایشگاهی جهت مراکز تست و کالیبراسیون می باشد. این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و ازمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل اجرااست.

آموزش: مطالب این دوره در 15 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با ایزو و استاندارد ملی
 • آشنایی با الزامات ایزو 17025
 • آشنایی با مراحل استقرار ایزو

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • آشنایی با استاندارد و ایزو    
 • 1-1-سازمان بین المللی استاندارد (ISO)    
 • 1-2-    آشنایی با سازمان ملی استانداردایران    
 • 1-3-    آشنایی با مرکزملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)    
 • 1-4- آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات استاندارد    
 • 1-4-1- تعریف استاندارد :    
 • 1-4-2- انواع استاندارد :    

فصل دوم    

 • سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها    
 • سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون    
 • 17025 ISO/IEC    
 • مزایای ایزو 17025    
 • دلیل کسب گواهینامه    
 • پنج مرحله پیاده سازی    
 • درباره ایزو/آی ای سی 17025   
 • الزامات بخش مدیریتی    
 • الزامات بخش فنی    
 • سیستم کیفیت آزمایشگاه   
 • مشکلات اخذ استاندارد 17025  ISO    
 • 2-3-  آشنایی باچرخه دمینگ    
 • 2-3-1- کاربرد چرخه دمینگ PDCA    
 • 2-3-2- مراحل چرخه دمینگ PDCA    

فصل سوم   

 • الزامات کلي براي صلاحيت آزمايشگاه هاي انجام دهنده آزمون و کاليبراسيون    
 • ١- دامنه کاربرد   
 • ٢- مراجع اصلي    
 • ٣- واژگان و تعاريف    
 • ٤- الزامات مديريت   
 • ٤-١- سازمان    
 • ٤-٢- سيستم کيفيت    
 • ٤-٣- کنترل مستندات  
 • ٤-٤- بازنگري درخواست ها، مناقصات و قراردادها    
 • ٤-٥- قرارداد فرعي براي انجام آزمون ها و کاليبراسيون    
 • ٤-٦- خريد خدمات و تدارکات    
 • ٤-٧- ارائه خدمت به مشتريان   
 • ٤-٨- شکايات    
 • ٤-٩- کنترل آزمون ها و يا کاليبراسيون هاي نامنطبق   
 • ٤-١٠- بهبود   
 • ٤-١١- اقدام اصلاحي  
 • ٤-١٢- اقدام پيشگيرانه   
 • ٤-١٣- کنترل سوابق    
 • ٤-١٤- مميزيهاي داخلي   
 • ٤-١٥- بازنگريهاي مديريت    
 • ٥- الزامات فني    
 • ٥-٢- پرسنل    
 • ٥-٣- شرايط مکاني و محيطي   
 • ٥-٤- روش هاي آزمون و کاليبراسيون و صحه گذاري روش   
 • روش ثبت مشاهدات و نتايج   
 • الزامات روش آزمون    
 • ٥-٥- تجهيزات   
 • ٥-٦- قابليت رديابي اندازه گيري  
 • ٥-٧- نمونه برداري   
 • ٥-٨- جابجايي اقلام مورد آزمون و کاليبراسيون   
 • ٥-٩- تضمين کيفيت نتايج آزمون و کاليبراسيون    
 • ٥-١٠- گزارش دهي نتايج    

فصل چهارم 

 •  مستندات مربوط به استاندارد 17025    
 • روش اجرایی تضمین کیفیت آزمایشگاه  
 • روش اجرایی شناسایی، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات    
 • روش اجرايي کنترل کيفيت نتايج آزمون    
 • روش اجرايي گزارش دهي نتايج  
 • روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه   
 • روش اجرایی کنترل عملیات   
 • روش اجرایی ممیزی داخلی    
 • روش اجرایی کنترل مستندات    
 • فرم بررسی شکایات مشتریان   
 • فرم برگزاری دوره آموزشی   
 • فرم شاخص های زیست محیطی و ایمنی و سلامت   
 • دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتريان وبررسي ميزان رضايتمندي آنان   
 • اهداف و برنامه های ایزو 17025   
 • لیست استاندارد ها، مواد و مراجع    
 • سیستم مدیریت آزمایشگاهی    
 • شرح خدمات سيستم مديريت آزمايشگاهي ISIRI-ISO/IEC١٧٠٢٥   
 • مراحل اجرائي پروژه استقرار استاندارد ISIRI-ISO/IEC١٧٠٢٥    
 • برنامه آموزش هاي موردنياز براي استقرار استانداردISIRI-ISO/IEC١٧٠٢٥   
 • موضوع آموزش 
 • ساعات آموزش   
 • ليست کارشناسان مجري پروژه ISIRI-ISO/IEC١٧٠٢٥   
 • ليست تجهيزات آزمايشگاه   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.