.
مدیریت کیفیت در اتوماسیون

دوره مدیریت کیفیت در اتوماسیون


دوره مدیریت کیفیت در اتوماسيون چه دوره ای است؟ اتوماسيون صنعتي به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي کنترل دستگاه ها و فرآيندهاي صنعتي گفته مي شود. اتوماسيون يک گام فراتر از مکانيزه کردن است. مکانيزه کردن به معني فراهم کردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايي است که ايشان را براي انجام بهتر کارشان ياري ميرساند. نمايانترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتي ربات هاي صنعتي هستند.  

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت کیفیت در اتوماسيون چه دوره ای است؟

اتوماسيون صنعتي به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي کنترل دستگاه ها و فرآيندهاي صنعتي گفته مي شود. اتوماسيون يک گام فراتر از مکانيزه کردن است. مکانيزه کردن به معني فراهم کردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايي است که ايشان را براي انجام بهتر کارشان ياري ميرساند. نمايانترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتي ربات هاي صنعتي هستند.

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول  

 • کلیات
 • تاریخچه 
 • تعریف مفاهیم    
 • مدیریت کیفیت فراگیر   
 • عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت   

فصل دوم    

 • کیفیت.   
 • فسلفه دمینگ  
 • سیر تکامل جوایز کیفیت  

فصل سوم   

 • منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع  
 • منا بع انساني بعنوان ركن مديريت كيفيت جامع  
 • عناصر اصلی مدیریت کیفیت فراگیر مرتبط با منابع انسانی  
 • مدل مدیریت کیفیت جامع  
 • توانمند سازي و مديريت كيفيت   
 • خصوصيات اعضاي تيم   
 • آموزش تيم    
 • فوايد حاصل از مشاركت كاركنان   
 • مديريت كيفيت جامع و روابط انساني سالم   

فصل چهارم   

 • ابزارهای مدیریت کیفیت    
 • ابزارهای مدیریت کیفیت  
 • ایزو 9000   
 • تاريخچه   
 • نمودار استخوان ماهی( نمودار علت و معلول )  
 • تاريخچه   
 • ترسيم نمودارهاي علت و معلول   
 • روشهای مختلف رسم نمودار علت و معلول    
 • نمودار پارتو  
 • چگونه پارتو را رسم کنیم ؟    
 • موارد استفاده از نمودار پارتو    
 • ارتباط نمودار پارتو و علت و معلول   
 • نمودار جریان  
 • نمودار مستطیلی (هیستوگرام)  
 • نمودار کنترل 
 • تابع ضرر   
 • تحلیل میدان نیرو   
 • دوایر کنترل کیفیت    
 • حلقه های کیفیت چیست    
 • فرآیند کنترل کیفیت    
 • وظایف حلقه های کیفیت   
 • روش دلفی   
 • تاريخچه 
 • فصل ها و بخش هاى اصلى و فرعى روش دلفى 
 • بازگويي يا تكرار 
 • اجماع    
 • گمنامي شركت كنندگان  
 • نقاط قوت و ضعف روش دلفي  
 • محدوديت هاي دلفي 
 • ملاحظات اخلاقي  
 • پيشنهاداتي براي انجام بهتر دلفي 
 • مفهوم QFD    
 • عناصر QFD    

فصل پنجم

 • معرفي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق
 • كنترل و اتوماسيون
 • مشخصات سيستمهاي كنترل
 • انواع فرايندهاي صنعتي

فصل ششم

 •  استراتژي كنترل
 •  انواع كنترلر ها
 • حس كننده ها يا مبدل ها
 • اجزاي اندازه گيري و آماده سازي سيگنال ها
 • وسايل كنترل كننده و عملگرها
 • نشانگر و ثبات
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.