.
استاندارد سیستم مدیریت طراحی محصول – راهنمای مدیریت طراحی محصولات ساخته شده

استاندارد سیستم مدیریت طراحی محصول – راهنمای مدیریت طراحی محصولات ساخته شده


پدیدآوری و ارائه محصولات عالی، مورد تمایل بازار و با رضایتمندی بالای مشتری، نیازمند رویکردی یکپارچه به طراحی از هیئت مدیره یک سازمان تا مدیران پروژه و تیم های چندتخصصی است. تعالی در طراحی، یک عامل مهم در تمایز بین محصولات رقیب است و می توانید کلیدی برای بقای شرکت در بازارهای جهانی به طور فراینده رقابتی باشد. اگر بخواهیم نتیجه، موفقیت آمیز باشد، چالش های فکری پیچیده موجود در طراحی، ایجاب می کند که فرآیند طراحی به نحوی اثربخش مدیریت شود. مفاهیم، اصول و عناصر سیستم مدیریت طراحی محصول شرح داده...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

پدیدآوری و ارائه محصولات عالی، مورد تمایل بازار و با رضایتمندی بالای مشتری، نیازمند رویکردی یکپارچه به طراحی از هیئت مدیره یک سازمان تا مدیران پروژه و تیم های چندتخصصی است.

تعالی در طراحی، یک عامل مهم در تمایز بین محصولات رقیب است و می توانید کلیدی برای بقای شرکت در بازارهای جهانی به طور فراینده رقابتی باشد. اگر بخواهیم نتیجه، موفقیت آمیز باشد، چالش های فکری پیچیده موجود در طراحی، ایجاب می کند که فرآیند طراحی به نحوی اثربخش مدیریت شود.

مفاهیم، اصول و عناصر سیستم مدیریت طراحی محصول شرح داده شده در این استاندارد، تمام انواع محصولات ساخته شده را شامل می شود. به کارگیری اصول شرح داده شده در این استاندارد، تولید محصولات در زمان و بودجه (هزینه) مشخص شده ، برآورده کردن الزامات مشتری و سازمانی را تسهیل کرده و باعث ایجاد شانس بیشتری برای موفقیت در بازارهای جهانی می شود.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

مقدمه

۱- هدف و دامنه کاربرد

۲- مراجع الزامی

۳- اصطلاحات و تعاریف

۴- مدیریت طراحی محصولات ساخته شده در سطح سازمانی

 • مسئولیت های سازمانی برای طراحی
 • فلسفه، اهداف و راهبرد طراحی سازمان
 • سرمایه گذاری
 • ایجاد زیرساخت ها
 • موقعیت یابی بازار
 • ترویج و فروش محصولات
 • طرح ریزی و ارتباطات
 • ممیزی و ارزیابی
 • استاندارد سیستم مدیریت طراحی و توسعه محصولات جدید APQP 
 • به کارگیری استاندارد سیستم مدیریت طراحی محصول جدید APQP در انجام پروژه طراحی و تولید محصول جدید با زمان، بودجه و هزینه مشخص

۵- مدیریت طراحی محصولات ساخته شده در سطح پروژه

 • برقراری فرآیند طراحی
 • مدیریت پروژه های طراحی محصول
 • فاز شناسایی محصول جدید
 • فاز تعریف محصول
 • فاز طراحی و تکوین
 • فاز ساخت
 • فاز پشتیبانی و پایان
 • فاز تصدیق و صحه گذاری
 • فاز ارزیابی و بهبود مستمر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.