.
عملیات خوب کشاورزی ایران – 17025

دوره عملیات خوب کشاورزی ایران


دوره عملیات کشاورزی ایران – 17025 چه دوره ای است؟ دوره عملیات کشاورزی ایران – 17025 یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: وجه روز افزون به اهمیت مسائل زیست محیطی ، بهداشتی ، امنیت غذایی و سلامتی مصرف کنندگان، تولیدات غذایی را با چالش روبرو کرده است. مصرف بیش از حد انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و چه از لحاظ تبعات...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره عملیات کشاورزی ایران – 17025 چه دوره ای است؟

دوره عملیات کشاورزی ایران – 17025 یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

وجه روز افزون به اهمیت مسائل زیست محیطی ، بهداشتی ، امنیت غذایی و سلامتی مصرف کنندگان، تولیدات غذایی را با چالش روبرو کرده است. مصرف بیش از حد انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و چه از لحاظ تبعات  زیست محیطی از قبیل آلودگی آبهای زیرزمینی و برهم زدن تعادل زیست محیطی در اکوسیستم و چرخه های زیستی ریزموجودات، پوشش های گیاهی و جانوری خاک، گیاهان و جانوران، از جمله چالش های مهم  جامعه جهانی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و درک عمیق سلامتی مصرف کنندگان، رویکرد تولید و عرضه محصولات کشاورزی سالم و گواهی شده همگام با پیشرفتهای جهانی مورد توجه دست اندرکاران تولید و عرضه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

آموزش: مطالب این دوره در 40 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول     

 • آشنایی با مفهوم مدیریت واحد های کشاورزی     
 • تعریف مدیریت     
 • مدیریت واحد های کشاورزی     
 • کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی فعالیت های کشاورزی     
 • بهبود در امنیت غذایی از طریق فعالیت های کشاورزی     
 • حفاظت از منابع طبیعی     
 • آزاد سازی تجاری محصولات کشاورزی     
 • ویژگی های فردی مدیران     

فصل دوم          

 • عملیات خوب کشاورزی      
 • اهداف GAP      
 • اهمیت و ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای کشاورزی      
 • استانداردهای مهارت های کشاورزی:      

فصل سوم      

 • بهداشت مزرعه و حفظ محیط زیست      
 • اثرات منفی کشاورزی بر محیط زیست :      
 • اثرات فرسایش خاک بر کشاورزی      
 • فن آوریهای کنترل فرسایش :      
 • آلودگی آب از طریق کشاورزی :      
 • طبقه بندی کلی منابع آلودگی آبها :      
 • شورشدن خاك ها :      
 • شور شدن آبها :      
 • بیابان زایی :      
 • کشاورزی رایج و کاهش تنوع زیستی :      
 • کشاورزی ارگانیک و حفظ منابع کشاورزی      
 • نتایج استفاده از کشاورزی ارگانیک      
 • قوانین مصوب حفاظت از محیط زیست      
 • حفاظت از محیط زیست و مقررات کود      
 • مدیریت انباشتگی گیاهی      
 • تعریف انباشت گیاهی      
 • فرایند انباشت گیاهی      
 • استخراج گیاهی      
 • تثبیت گیاهی      
 • تصفیۀ ریشه ای      
 • تجزیۀ ریشه ای      
 • تجزیۀ گیاهی      
 • کنترل هیدرولیکی      
 • ایجاد نوارهای بافری و ردیفهای درختان سواحل رودخانه      
 • محیطهای قابل استفاده      
 • ویژگی رویشهای گیاهی      
 • پسماند      
 • مدیریت پسماند کشاورزی      
 • پسماند آبزیان      
 • پسماند دامپروری      
 • ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی      

فصل چهارم      

 • سم شناسی در کشاورزی      
 • فرمولاسیون آفت کش ها      
 • محلولها      
 • تعلیق یا سوسپانسیون Suspension      
 • مایعات محلول SL      
 • شیرابه Emulsion      
 • آماده برای مصرف RTU      
 • ذرات معلق در هوا A      
 • طعمه های مایع LB      
 • فرمولاسیون گرد و غبار      
 • پودر با قابلیت تر شوندگی WP      
 • پودرهای محلول WSP/SP      
 • گرانولها      
 • جاذب ها      
 • خمیر      
 • طبقه بندی سموم حشره کش      
 • کنه کش ها      
 • حلزون کش ها      
 • قارچ کش ها      
 • طبقهبندی علفکشها      
 • طبقهبندی علفکشها براساس نحوه مصرف      
 • طبقهبندی علفکشها براساس انتخابی یا غیر انتخابی بودن      
 • تقسیمبندی علفکشها براساس میزان سمیت      
 • طبقهبندی علفکشها براساس نحوه عمل      
 • فرمولاسیون علفکش ها       
 • مقاومت علف ها به علف کش       
 • استراتژی هایی برای پیشگیری از مقاومت       
 • فاكتورهای علف كش كه شدت انتخاب را افزایش می دهند.       
 • استراتژی های مدیریتی برای پیشگیری و مدیریت علفهای مقاوم به علف كش       
 • راههای انتقال علف کش در گیاه       
 • علف کش ها بر مبنای ماهیت عمل       
 • لیست علف کش های مورد استفاده برای مبارزه با علف های هرز باریک برگ       
 • لیست علف کش های مورد استفاده برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ       
 • لیست علف کش های دو منظوره       

فصل پنجم       

 • اصول کار با سموم کشاورزی       
 • اصول کلی سمپاشی:       
 • ماشین های سمپاشی:       
 • انواع ماشین های سمپاشی:       
 • انتخاب سم پاش:       
 • رعایت نکات ایمنی در هنگام سم پاشی       
 • نکات قبل از سمپاشی       
 • نکات در طول سمپاشی       
 • نکات بعد از سمپاشی       
 • کمک های اولیه در مسمومیت       
 • آئین نامه حفاظت فنی و  بهداشت در کار کشاورزی       

فصل ششم       

 • محصولات ارگانیک       
 • تعریف محصولات ارگانیک       
 • فواید گوناگون محصولات ارگانیک       
 • نحوه شناسایی محصولات ارگانیک       
 • دلیل استفاده از محصولات ارگانیک       
 • روش های ساده برای کشت محصولات خانگی ارگانیک       
 • آفات مهم سبزیجات ارگانیک در یک نگاه       
 • کشاورزی ارگانیک:       
 • اهمیت و جایگاه کشاورزی ارگانیک:       
 • تکنولوژی EM       
 • کود زیستی (ارگانیک)       

فصل هفتم       

 • مدیریت منابع انسانی       
 • در فعالیت های کشاورزی       
 • مفاهیم و اصطلاحات نیروی انسانی       
 • ویژگیهای نیروی انسانی کشاورزی       
 • مدیریت نیروی کار:       
 • عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی       
 • برنامه های ایمنی و سلامت کارکنان       
 • بهداشت و سلامتی نیروی انسانی       
 • عوامل زیان آور ناشی از كار كشاورزان ودامداران :       
 • ایمنی در کاربرد سموم کشاورزی       
 • آئین نامه حفاظت فنی و  بهداشت در کار کشاورزی مصوبه شورای عالی کار کشاورزی       
 • آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی،دامداری و مرغداریهای سراسر کشور       

فصل هشتم       

 • الزامات استاندارد ایزو   17025       
 • هدف و دامنه کاربرد       
 • مراجع الزامی       
 • الزامات       
 • پیوست الف (اطلاعاتی ) راهنمای ایران گپ / ارزیابی احتمال وقوع خطرها- اصول کلی       
 • الف - ١  معرفی ارزیابی احتمال وقوع خطر       
 • الف -٢  مراحل ارزیابی احتمال وقوع خطر       
 • الف -٣  ارزیابی احتمال وقوع خطر چیست ؟       
 • الف -٤  چگونه احتمال وقوع خطر ها را در کسب و کارتان ارزیابی کنید.       
 • پیوست ب (اطلاعاتی ) راهنمای ایران گپ / ارزیابی احتمال وقوع خطر- مدیریت واحد تولیدی       
 • پیوست پ (اطلاعاتی ) راهنمای ایران گپ / ارزیابی احتمال وقوع خطر- آب واحد تولیدی       
 • پیوست ت (اطلاعاتی ) گزارش فنی سازمان بهداشت جهانی ، سری ٧٧٨، ١٩٨٩. رهنمودهایی برای استفاده از فاضلاب در کشاورزی و آبزی پروری       

مجوزات

عملیات خوب کشاورزی ایران – 17025

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.