.
*اندازه گیری نمک ها در نفت خام به روش الکترومتری

*اندازه گیری نمک ها در نفت خام به روش الکترومتری


استاندارد " اندازه گیری نمکها در نفت خام به روش الكترومتری " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در سی و هشتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود . برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ،...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد " اندازه گیری نمکها در نفت خام به روش الكترومتری " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در سی و هشتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود . برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

این استاندارد برای اندازه گیری هدایت ناشی از وجود کلریدهای متداول، مانند سدیم، کلسیم و منیزیم در نفت خام کاربرد دارد. مواد هادی دیگری نیز ممکن است در نفت خام وجود داشته باشند. این استاندارد برای اندازه گیری مقدار تقریبی کلرید در نفتهای خام کاربرد دارد که از این مقدار به این منظور که نفت خام به نمک زدایی نیاز دارد یا نه می توان استفاده کرد. همچنین کارآیی فرایند نمکزدایی می تواند ارزیابی شود. کلرید اضافی باقی مانده در نفت خام اکثر اوقات سبب افزایش میزان خوردگی در واحدهای پالایش می شود و هم چنین اثرات زیانباری بر روی کاتالیزورهای مورد استفاده در این واحدها دارد. این استاندارد وسیلهای راحت و سریع برای اندازه گیری مقدار تقریبی کلریدها در نفت خام فراهم کرده و برای واحدهای فراوری نفت خام مفید است.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه کاربرد
 •  مراجع الزامی 
 • اصطلاحات و تعاریف
 •  اصول آزمون
 •  وسایل مواد و یا واکنشگرها
 •  نمونه برداری 
 • آماده سازی 
 • دستگاه کالیبراسیون
 • روش آزمون محاسبات
 •  دقت و انحراف
 •  گزارش آزمون
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.