.
استاندارد مدیریت زیست محیطی-ارزیابی عملکرد زیست محیطی- ISO 14031

دوره استاندارد مدیریت زیست محیطی-ارزیابی عملکرد زیست محیطی- ISO 14031


استاندارد ISO 14031:2013 در ۲۵ جولای سال ۲۰۱۳ میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی منتشر گردید، این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها (سازمان های کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده و …) اجرا شود، الزامات این استاندارد به عنوان یک راهنما جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی (EPE) معرفی می گردد که هدف از اجرای این استاندارد، ارزیابی انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطی، پیشگیری از آلودگی و بهبود مستمر در سازمان ها می باشد.  

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد ISO 14031:2013 در ۲۵ جولای سال ۲۰۱۳ میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی منتشر گردید، این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها (سازمان های کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده و …) اجرا شود، الزامات این استاندارد به عنوان یک راهنما جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی (EPE) معرفی می گردد که هدف از اجرای این استاندارد، ارزیابی انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطی، پیشگیری از آلودگی و بهبود مستمر در سازمان ها می باشد.

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • آشنایی با مفاهیم و مبانی استاندارد    
 • 1-1-    المللی استاندارد (ISO)    
 • 1-2-    آشنایی با سازمان ملی استانداردایران    
 • 1-3-    آشنایی با مرکزملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)    
 • 1-4- آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات استاندارد    
 • 1-4-1- تعریف استاندارد :    
 • 1-4-2- انواع استاندارد :    

فصل دوم    

 • استاندارد های زیست محیطی    
 • مقدمه   
 • ایزو چیست    
 • استانداردهای زیست محیطی    
 • محیط زیست    
 • عوامل موثر در ایجاد زیست بوم‌ها   
 • جنبه های زیست محیطی:   
 • پیامدهای زیست محیطی:    
 • سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)    
 • تاریخچه ایزو 14000    
 • مزایای استفاده از ISO 14001   
 • ماموريت و چشم انداز:    
 • اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001    
 • هدف از کاربرد ISO 14001    
 • ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ    
 • هدف از يک سيستم مديريت زيست محيطي    
 • عوامل موفقيت    
 • مدل طرح ريزي – اجرا – بررسي – اقدام    
 • محتويات اين استاندارد بين المللي    
 • سيستم هاي مديريت زيست محيطي – الزامات به همراه راهنما براي استفاده    
 • مراجع الزامي    
 • رهبري    
 • اهداف زيست محيطي و طرح ريزي براي دستيابي به آنها    

فصل سوم    

 • استاندارد 14031  
 • ایزو 14031   
 • شاخص EPE    
 • انتخاب MPIها    
 • انتخاب OPI    
 • انتخاب ECI    
 • گزارش دهی و اطلاع رسانی    
 • بازنگری و بهبود EPE    
 • انتخاب شاخص برای PEP    
 • رویکردهای انتخاب شاخص های PEP    
 • رویکرد مبتنی بر ریسک    
 • رویکرد اولیه نظارتی یا دواطلبانه    
 • نمونه هایی از شاخص EPE    
 • مثالهایی از MPIها    
 • شاخص های عملکرد اجرایی    
 • مثالهای OPIها    
 • شاخص های وضعیت زیست محیطی    
 • نمونه هایی از ECIها    
 • مديريت زيست محيطي ـ ارزيابي عملکرد زيست محيطي ـ راهنمايي ها    
 • ١ هدف و دامنه کاربرد    
 • ٢ اصطلاحات و تعاريف    
 • محيط زيست    
 • جنبه زيست محيطي    
 • شاخص وضعيت  زيست محيطي  (ECI)    
 • پيامد زيست محيطي    
 • سيستم مديريت زيست محيطي  (EMS)    
 • هدف کلان زيست محيطي    
 • عملکرد زيست محيطي    
 • معيار عملکرد زيست محيطي    
 • ارزيابي عملکرد زيست محيطي  (EPE)    
 • شاخص عملکرد زيست محيطي  (EPI)    
 • شاخص عملکرد مديريتي  (MPI)    
 • شاخص  عملکرد عملياتي  (OPI)   
 • خط مشي زيست محيطي    
 • هدف خرد زيست محيطي    
 • ٣ ارزيابي عملکرد زيست محيطي    
 • -  طرح ريزي EPE    
 • -  بازنگري و بهبود EPE    
 • ٣ـ ١ـ ٢ شاخص هايي براي EPE    
 • ٣ـ ١ـ ٣     استفاده EPE    
 • ٣ـ٢ـ٢ انتخاب شاخص ها براي EPE    
 • ٣ـ٢ـ٢ـ٢ انتخاب MPI هـــا    
 • ٣ـ٢ـ٢ـ٣ انتخاب OPI ها    
 • ٣ـ٢ـ٢ـ٤ـ انتخاب ECI ها    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.