.
طراحی، محاسبات و استانداردهای آسانسورهای کششی و هیدرولیک

طراحی، محاسبات و استانداردهای آسانسورهای کششی و هیدرولیک


آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف 15 درجه حرکت می کند . آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکتمی کند آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است .

توضیحات بیشتر...

توضیحات

آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف 15 درجه حرکت می کند . آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکتمی کند آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است .

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول   

 • آشنایی با بالابرهای ساختمانی    
 • ایمنی بالابر های ساختمانی   
 • ماده 150آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی   
 • ماده 148آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی  
 • ماده 151آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی   
 • ماده 31آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها   
 • ماده 37آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی   
 • ماده 33آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی    
 • ماده 34آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی    
 • ماده 35آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی    
 • ماده 27آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی   
 • ماده 28آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی   
 • ماده 247آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی    
 • دسته بندی حوادث اتفاقیه ناشی ازکابرد بالابرهای ساختمانی    
 • 1-برق گرفتگی :   
 • 2-سقوط بار:    
 • 3-واژگونی بالابر   
 • 4-نبود حفاظ بر روی تسمه دینام  

فصل دوم   

 • آشنایی با آسانسور    
 • تابلو فرمان   
 • مقررات ایمنی ترمز آسانسور   
 • انواع آسانسور از نظر کاربرد   
 • آنالیز مراحل طراحی آسانسور 
 • نوع کنترل: 
 • فاز اول طراحی: طراحی ابعاد و اندازه ها   
 • فاز دوم طراحی: تعیین مشخصات فنی قطعات :   
 • کابین خود متحرک برای کشش آسانسور   
 • موتورگیربکس : 
 • انقباض ( کشش ) :    
 • تخلیه در مواقع اضطراری :   
 • ایمنی :    

فصل سوم    

 • طراحی و محاسبات در آسانسورها    
 • طراحی ابعاد آسانسور    
 • استانداردهای ساختمانی آسانسور:    
 • آنالیز مراحل طراحی آسانسور    
 • فاز اول طراحی: طراحی ابعاد و اندازه ها    
 • فاز دوم طراحی: تعیین مشخصات فنی قطعات :    
 • عوامل موثر در انتخاب تجهیزات    
 • فاز سوم طراحی: تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی :    
 • مراحل طراحی و اطلاعات ساخت اسانسور از آماده سازی چاهک تا بتون ریزی    
 • مرحله 1) آماده سازی کف چاله آسانسور :    
 • مرحله 2) تهیه نقشه :    
 • مرحله 3) بتون ریزی کف چاهک:    
 • مرحله 4 ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:    
 • مرحله 5 )دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشن انجام نشده باشد)    
 • مرحله 6)ایجاد موتورخانه:    
 • مرحله 7) دورچینی درب طبقات:    
 • مرحله 8)  اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:    
 • مرحله 9)بتون ریزی سقف چاهك:    
 • رعایت موارد ایمنی:    
 • مراحل آنالیز طراحی آسانسور    
 • آسانسور هیدرولیکی    
 • نصب آسانسورهای هیدرولیک:    
 • اجزای تشکیل دهنده ی آسانسورهای هیدرولیک:  
 • مزایای آسانسورهای هیدرولیک:  
 • معایب آسانسورهای هیدرولیک:   
 • تفاوت سیستم های کششی و هیدرولیک   
 • آسانسور کششی   
 • اجزاء آسانسور کششی    
 • نصب آسانسور کششی (Traction Elevator)    
 • نصب آسانسور کششی    
 • مراحل نصب آسانسور کششی   
 • نصب آسانسور وینچی بدون قاب وزنه (Elevator Winch)    
 • اسانسورشیشه ای    
 • بالاسری   
 • تابلو کنترل آسان سور   
 • ضربه گیرها   
 • نوع كنترل:    
 • عوامل موثر در انتخاب تجهيزات  

فصل چهارم   

 • قطعات آسانسور   
 • معرفی قطعات آسانسور- سیستم کششی    
 • نیروی محرکه    
 • تابلو فرمان    
 • تابلو برق سه فاز    
 • فلکه هرزگرد    
 • گاورنر    
 • تراولینگ کابل    
 • کابین    
 • یوک کابین    
 • جعبه رویزیون    
 • زنجیر جبران    
 • ریل راهنما    
 • شالتر    
 • براکت    
 • لقمه    
 • روغندان    
 • پاراشوت    
 • وزنه تعادل    
 • کفشک    
 • سیم بکسل    
 • قلاب سر بکسل    

فصل پنجم    

 • مقررات ایمنی آسانسورالکتریکی    
 • مقدمه  :   
 • اصلاحات مهم و معادل آنها  
 • 1-تعريف آسانسور:   
 • 2-چاه آسانسور   
 • 3-موتور خانه آسانسور   
 • 5- درب طبقه    
 • 6- اتاقك (كابين)و وزنه تعادل  
 • مقررات ايمني آسانسورهاي الكتريكي   
 • 6-24 كابين آسانسورهاي نمادار  
 • 9- سيستم محركه آسانسور    
 • 10- لوازم و تجهيزات و حفاظتهاي الكتريكي    
 • 11- دستوالعمل هاي كاركرد و آزمونها    
 • راهنماي انتخاب آسانسور براي ساختمانهاي مسكوني    

فصل ششم    

 • استاندارد ملی اسانسور برقی ۱-۶۳۰۳   
 • مقدمه‌ کلی‌    
 • ۱ هدف‌ کلی‌ و دامنه کاربرد   
 • ۱ – ۱  دامنـه‌ کاربرد   
 • ۲  مراجع‌    
 • اصطلاحات‌ و تعاریف‌  
 • ۳ ـ ۱     آسانسور  
 • ۳ ـ ۲   آسانسور با رانش‌ مثبت‌ (وینچی‌ )    
 • ۳ ـ ۳   آسانسور با سیستم‌ محرکه‌ کششی‌    
 • ۳ ـ ۴    آسانسور حمل‌ بار و مسافر 
 • ۳ ـ ۵    آسانسور خدماتی‌   
 • ۳ ـ ۶   آسانسور خدماتی‌ با رانش‌ مثبت‌ (وینچی‌)   
 • ۳ – ۷   آسانسور خدماتی‌ با سیستم‌ محرکه‌ کششی‌    
 • ۳ ـ ۸    آسانسور خودرو بر ساختمانهای‌ خصوصی‌    
 • ۳ ـ ۹    استفاده‌ کننده‌    
 • ۳ – ۱۰  بار اسمی‌( ظرفیت‌ مفید)   
 • ۳ – ۱۱ ترمز ایمنی‌    
 • ۳-۱۱-۱ ترمزایمنی‌ لحظه‌ای‌    
 • ۳-۱۱-۲   ترمزایمنی‌ با اثر ضربه‌ گیر   
 • ۳-۱۱-۳   ترمز ایمنی‌ تدریجی‌  
 • ۳ ـ ۱۲ چاه‌    
 • ۳ ـ ۱۳ چاهک‌    
 • ۳ ـ ۱۴   حداقل‌ بار گسیختگی‌ طناب‌ فولادی‌  
 • ۳ ـ ۱۵     ریل‌ راهنما   
 • ۳ ـ ۱۶  سرعت‌ اسمی‌   
 • ۳ ـ ۱۸    سیستم‌ محرکه‌ آسانسور    
 • ۳ ـ ۱۹  شخص‌ آموزش‌ دیده‌ مجاز  
 • ۳ ـ ۲۰   ضربه‌ گیر  
 • ۳ ـ ۲۱     طناب‌ ایمنی‌    
 • ۳ ـ ۲۲   گاورنر (کنترل‌ کننده‌ مکانیکی‌ سرعت‌ بیش‌ از مقدار تعیین شده ) 
 • ۳ ـ ۲۳   کابین‌ (اتاقک‌) آسانسور  
 • ۳ ـ ۲۴    قاب‌ یا یوک‌  
 • ۳ ـ ۲۵    محافظ‌ پا (سینی‌ زیر در) 
 • ۳ ـ ۲۶     مساحت‌ مفید کابین‌   
 • ۳ ـ ۲۷    مسافر    
 • ۳ ـ ۲۸    منطقه‌ باز شو قفل‌    
 • ۳ ـ ۲۹     موتورخانه‌    
 • ۳ ـ ۳۰     هم‌ سطح‌ سازی‌   

فصل هفتم

 • انواع سیستم در آسانسور    
 • آسانسورها چگونه کار میکنند؟   
 • ایمنی سیستم:   
 • سیستم های تعلیق آسانسور:    
 • سیستم تعلیق دو به یک  
 • سیستم تعلیق دو به یک   
 • یوک کابین آسانسور    
 • کابیـن   ( اتاقک )   
 • یوک کابین  
 • 1-1 اصول طراحی    
 • سیستمهای کنترل آسانسور مجهز به درایو کنترل سرعت    
 • انتخاب سایز مناسب درایو:    
 • نکات مهم در نصب سیستم های مجهز به VVVF:    
 • موارد ارتقاء یافته از سیستم دو سرعته:    
 • موارد نصب در ساختمان های در حال ساخت:    
 • اهمیت انجام تنظیمات بهینه درایو:    
 • موارد حفاظتی:    
 • سیستم نجات اضطراری آسانسور    
 • سیستم Black out    
 • انواع ترمزها در سیستم آسانسور :    
 • درایو VVVF-3VF آسانسور    
 • تابلو فرمان دو سرعته (2SPD)    
 • تابلو کنترل درایودار (3VF)    
 • درایو تابلو فرمان VVVF    
 • مزایای درایو 3VF در تابلو فرمان آسانسور    
 • بررسی فضای مورد نیاز سیستم آسانسور    
 • فضای مورد نیاز سیستم آسانسور    
 • ۱- کابین آسانسور    
 • ۲- وزنه تعادل    
 • عرض مورد نیاز جهت نصب در آسانسور    
 • پاورقی‌های استاندارد    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.