.
*اندازه گیری مقدار گوگرد در روغن های خوراک مورد مصرف در صنایع دوده

*اندازه گیری مقدار گوگرد در روغن های خوراک مورد مصرف در صنایع دوده


استاندارد " اندازه گیری مقدار گوگرد در روغن های خوراک مورد مصرف در صنایع دوده" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در چهل و سومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فرآورده های نفتی مورخ ۲۵/ ۱۱ /۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در ز...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد " اندازه گیری مقدار گوگرد در روغن های خوراک مورد مصرف در صنایع دوده" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت پرشیا پژوهش شريف تهیه و تدوین شده است و در چهل و سومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فرآورده های نفتی مورخ ۲۵/ ۱۱ /۹۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

  • هدف و دامنه کاربرد 
  • مرجع الزامی 
  • روش الف، روش احتراق رد دمای بالا با تشخیص جذب زیرقرمز
  • روش ب روش فلوئورسانس اشعه ایکس
  • دقت و انحراف
  • گزارش آزمون 
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.