.
گریس های روان کننده  -تعیین افت وزنی در اثرتبخیر در گستره دمایی وسیع -روش آزمون

دوره گریس های روان کننده -تعیین افت وزنی در اثرتبخیر در گستره دمایی وسیع -روش آزمون


  مقدمه کاهش مواد فرار از گریس ها و روغن ها می تواند روی خواص اصلی کارایی یک روان کننده تاثیر معکوس بگذارد. بنابراین می تواند به عنوان یک فاکتور مهم در ارزیابی یک روان کننده برای کاربردهای خاص باشد. این مواد فرار هم چنین می توانند باعث آلودگی محیط زیست شوند. ارتباطی بین این روش استاندارد و عملکرد ترکیبات مذکور مشخص نشده است  

توضیحات بیشتر...

توضیحات

 


مقدمه کاهش مواد فرار از گریس ها و روغن ها می تواند روی خواص اصلی کارایی یک روان کننده تاثیر معکوس بگذارد. بنابراین می تواند به عنوان یک فاکتور مهم در ارزیابی یک روان کننده برای کاربردهای خاص باشد. این مواد فرار هم چنین می توانند باعث آلودگی محیط زیست شوند. ارتباطی بین این روش استاندارد و عملکرد ترکیبات مذکور مشخص نشده است
 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

  • اصول و مفاهیم روانکاری
  • شناخت انواع رژیم روانکاری
  • بررسی عملی و کاربردی انواع روانکارها
  • شناخت روغنهای صنعتی
  • شناخت گریس ها و کاربردها
  •  همراه با کارگاه عملی شناخت گریس ها و روغن ها
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.