.
استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007

دوره استاندارد ممیزی داخلی


دوره استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007​ چه دوره ای است؟ دوره استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007​ یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره:  ممیزی در واقع شکل دیگری از بازرسی است با این تفاوت که محصولی که مورد بازرسی قرار می‌گیرد خود سیستم مدیریتی است. شبیه بازرسی محصول، ممیزی نیز سیستم مدیریتی را بررسی میکند تا مشخص شود وضعیت فعلی سیستم چگونه است و چگونه باید باشد. ممیزی کمک...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007​ چه دوره ای است؟

دوره استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007​ یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره: 

ممیزی در واقع شکل دیگری از بازرسی است با این تفاوت که محصولی که مورد بازرسی قرار می‌گیرد خود سیستم مدیریتی است. شبیه بازرسی محصول، ممیزی نیز سیستم مدیریتی را بررسی میکند تا مشخص شود وضعیت فعلی سیستم چگونه است و چگونه باید باشد. ممیزی کمک به کشف نقاطی از سیستم مدیریتی می کند که نیاز به توجه بیشتری دارند و فرصتی را برای بهبود فرآیندهای آنان محیا میکند. ممیزی داخلی علاوه بر اینکه کمک به کشف عدم انطباق ها و ضعف های سیستم مدیریتی موجود می کند، نوعی استرس همانند امتحانات درسی نیز به سیستم وارد می سازد که باعث آمادگی بیشتر سیستم و کارکنان سازمان در زمان ممیزی خارجی (به منظور اخذ گواهینامه سیستم های مدیریتی) می شود. در واقع یک ممیزی داخلی خوب می تواند استرسی را که در سازمان به هنگام ممیزی خارجی وجود دارد تا حد مناسبی کاهش دهد. همچنین با پیدا شدن نقاط ضعف در سیستم مدیریتی همچون عدم انطباق ها، نسبت به از بین بردن آن ها اقدام می شود و سیستم مدیریتی در زمان ممیزی خارجی از قوت بیشتری برخوردار خواهد بود.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 20 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

.

 •   هدف از اين روش اجرايي ، بيان چگونگي برقراري يک ارزيابي منظم و نظام يافته سازمان نسبت به سيستم مديريـت کيفيت است تا نسبت به تداوم عملکرد و بهبود اثربخشي آن اطمينان حاصل شود.

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌ شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌ دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید.  ده‌ ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچک ترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌ های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌ پردازند.
.  ؟

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول  

 • اجرای ممیزی داخلی به زبان ساده    
 • گام اول: تشکیل تیم ممیزی  
 • گام دوم: تهیه برنامه ممیزی یا Audit Program    
 • گام سوم: تهیه چک لیست ممیزی داخلی    
 • گام چهارم: طرح ممیزی یا Audit Plan    
 • گام پنجم: ارسال طرح ممیزی به واحدها    
 • گام ششم:جلسه تیم ممیزی   
 • گام هفتم: افتتاحیه    
 • گام هشتم: اجرای ممیزی    
 • گام نهم: ثبت عدم انطباقها    
 • گام ده: جمع بندی و جلسه اختتامیه    
 • اصطلاحات و تعاریف ممیزی   
 • معيارهاي مميزي    
 • شواهد مميزي    
 • يافته هاي مميزي    
 • نتيجه گيري‌هاي مميزي   
 • متقاضي مميزي   
 • مميزي شونده    
 • مميز    
 • تيم مميزي    
 • كارشناس فني    
 • برنامه مميزي    
 • طرح‌ريزي مميزی    
 • دامنه كاربرد مميزي    
 • شايستگي    
 • ممیزی داخلی در استانداردهای ایزو   
 • حصول اطمینان نسبت به برآورده ساختن (یكسری) نیازمندی‌ها:   
 • تعیین انطباق یا عدم‌انطباق سیستم مدیریت با استاندارد و معیارهای مورد نظر:    
 • بررسی امكان بهبود سیستم مدیریت كیفیت:    
 • انواع ممیزی در استانداردهای ایزو    
 • ممیزی اول شخص یا ممیزی داخلی:    
 • ممیزی دوم شخص یا ممیزی مشتری و کارفرما:    
 • ممیزی سوم شخص یا ممیزی صدور گواهینامه و ثبت سیستم:    
 • انواع مميزي از نظر موضوع   
 • مميزي سيستم    
 • مميزي فرآيند    
 • مميزي محصول    
 • صلاحيت مميز    
 • ابزارهاي مميزي   
 • تهيه برنامه مميزي    
 • برنامه سالانه    
 • هماهنگي‌هاي اوليه براي مميزي   
 • جريان اجراي مميزي   
 • پيگيري مغايرتهاي  مميزي    
 • درجه بندي عدم انطباق با در نظرگيري:    
 • اعتبار شركتهاي صادر كننده گواهينامه    
 • اخلاق حرفه اي مميز   
 • توصيه هايي براي اثربخشي مميزي داخلي    

فصل دوم   

 • ممیزی داخلی ایزو 18001OHSAS    
 • آمادگی ممیزی OHSAS 18001    
 • خط‌مشی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی    
 • اهداف سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی    
 • الزامات قانونی یا سایر الزامات    
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک    
 • صلاحیت، آموزش و آگاهی    
 • ارتباطات، مشاوره و مشارکت   
 • کنترل مدارک    
 • کنترل سوابق    
 • کنترل عملیات    
 • آمادگی واکنش در شرایط اضطرارای    
 • پایش و اندازه‌گیری عملکرد   
 • تحقیق رویداد    
 • بازنگری مدیریت    
 • اقدام اصلاحی و پیشگیرانه    
 • انواع ممیزی در OHSAS 18001   
 • ممیزی خارجی   
 • وظایف نماینده مدیریت :  
 • وظایف سرممیز    
 • وظایف ممیز :    
 • وظایف ممیزی شونده :   
 • دو گام انجام ممیزی :   
 • شیوه های انجام ممیزی ( Methods Of Audit ) :    
 • ممیزی سیستم :    
 • ممیزی فرآیند :  
 • ممیزی محصول :   
 • ممیزی مرتبط با قرار داد :   
 • ممیزی مراقبتی :   
 • مشخص نمودن برنامه كلان ممیزی :   
 • خواسته های ممیزی :    
 • تهیه تائیدیه جهت ممیزی :  
 • انتخاب و توجیه تیم ممیزی :    
 • تماس با ممیزی شونده :  
 • بازنگری مستندات :   
 • بازدید مقدماتی :    
 • آماده نمودن برنامه زمان بندی اجرای ممیزی :  
 • اجرای ممیزی :   
 • بررسی فعالیتها و محدوده مورد ممیزی :    
 • اقدامات توجیهی مدیریت :    
 • بازنگری مشاهدات :   
 • آماده كردن گزارش های عدم تطابق  

فصل سوم    

 • نمونه چک لیست های ممیزی داخلی ایزو 18001OHSAS    
 • چک لیست تجهیزات حفاظت فردی    
 • چک لیست بررسی عوامل زیان آور محیط کار  
 • چک لیست ایمنی بازدید از انبارها   
 • فرم چک لیست بازدید از انبار مواد شیمیایی  
 • ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ    
 • ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮق  
 • فرم چک لیست ایمنی جوشکاری   
 • ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻟﯿﻔﺘﺮاك   
 • چك ليست بازرسي ماهیانه از وضعيت آتش سوزي در كارگاه  
 • فرم چک لیست بهداشتی  

فصل چهارم   

 • نمونه دستورالعمل های ممیزی داخلی ایزو 18001OHSAS    
 • دستورالعمل استفاده از وسايل ايمني  وحفاظت فردي   
 • دستورالعمل  tag it out ( برچسب گذاري ايمني )   
 • دستورالعمل پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار   
 • دستورالعمل تهيه MSDS    
 • دستورالعمل واکنش در مقابله با  حوادث انساني و عملکرد نجات   
 • روش اجرايي پايش و اندازه گيري عملکرد زيست محيطي و بهداشت و ايمني شغلي    
 • روش اجرايی شناسایی ودستيابي به الزامات قانوني  
 • دستور العمل اجرايي انجام آزمايشهاي مربوط به معاينات سلامت شغلي   

فصل پنجم 

 • نمونه فرم های ممیزی داخلی ایزو18001OHSAS    
 • فرم شناسایی ، بروزآوری و بکارگیری الزامات و معیارهای قانونی و سایر الزامات   
 • فرایند HSE    
 • آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار   
 • جدول توزیع تجهیزات حفاظت فردی  
 • فرم ثبت وقایع بحران  
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد AU 500RAL7021 G55 #RT  
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد AU 500 RAL9006 (Silver) #RT   
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد    BF 2001 XG G55 #RT   
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد DESMON SURFACE GRAY  #RT    
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد DEMON SURFACER HARDENER   
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد HANA 500 HOLDING PRIMER GRAY #RT   
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد AU 500(NEW) Hardener   
 • برگه اطلاعات ایمنی موادآرگون   
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد اکسیژن   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.