.
کنترل کیفیت عمومی

دوره کنترل کیفیت عمومی


دوره کنترل کیفیت عمومی چه دوره ای است؟ دوره کنترل کیفیت عمومی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: کنترل کیفیت یکی از مباحث مهندسی صنایع و سیستم هاست. کنترل کیفیت علاوه بر دسترس پذیر کردن کیفیت،بهره وری فعالیت سازمان را نیز افزایش می دهد.در این راستا بسته به نوع عوامل موثردر کیفیت و وسعت حوزه ی بررسی ،کنترل کیفیت آماری،تضمین کیفیت و کنترل کیفیت فراگیر مطرح شده اند.هر یک از کنترل های اشاره شد...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره کنترل کیفیت عمومی چه دوره ای است؟

دوره کنترل کیفیت عمومی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:
کنترل کیفیت یکی از مباحث مهندسی صنایع و سیستم هاست. کنترل کیفیت علاوه بر دسترس پذیر کردن کیفیت،بهره وری فعالیت سازمان را نیز افزایش می دهد.در این راستا بسته به نوع عوامل موثردر کیفیت و وسعت حوزه ی بررسی ،کنترل کیفیت آماری،تضمین کیفیت و کنترل کیفیت فراگیر مطرح شده اند.هر یک از کنترل های اشاره شده به مقدمات و ابزاری نیاز دارند که طراحی و پیاده سازی آنها در مهندسی صنایع و سیستم ها مورد مطالعه قرار می گیرند.کنترل کیفیت واحدی است که در زمینه ی اداره ی استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان وهمه ی موادی که توسط سازمان مصرف و تولید می شوند مسئول است و بازرسی یک قسمت مهم از این جریان است.

آموزش: مطالب این دوره در 20 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با عوامل موثر در کار
 • آشنایی با مشخصه های کیفیت
 • آشنایی با اصول کنترل کیفیت

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - توانایی تشخیص عوامل موثر کار  

 • آشنایی با عوامل فیزیکی محیط کار   
 • آشنایی با عوامل فیزیولوژیکی محیط کار   
 • آشنایی با عوامل شیمیایی محیط کار   
 • آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار   
 • شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر کار   

فصل دوم - توانایی تشخیص کیفیت   

 • مفهوم آن در سیستم   
 • آشنایی با اهمیت و ضرورت کیفیت در صنایع   
 • نقش کیفیت در رقابت تجاری   
 • نقش كيفيت در توسعه فروش   
 • تأثیر کیفیت و بازاریابی و تکنولوژی بریکدیگر   
 • آشنایی با عوامل موثر در تولید   
 • طرح مسئله   
 • عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری   
 • استاندارد های کیفیت شرکتی   
 • استانداردهای بین المللی و کاربرد آن   

فصل سوم - توانایی تشخیص مشخصه های کیفیت   

 • آشنایی با فرایند تولید و عناصر آن   
 • سازمان مبتنی بر فرایند   
 • انواع فرآیندها   
 • عوامل تاثیر گذار در کیفیت   
 • شناسایی اصول تشخیص مشخصه های کیفیت   
 • آشنائی با مفهوم گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی   

فصل چهارم - توانایی تشخیص هزینه های کیفیت   

 • آشنایی با مفهوم هزینه کیفیت   
 • ویژگی های سیستم مدیریت هزینه های کیفیت   
 • فوائد سیستم هزینه های کیفیت   
 • هزینه های پیشگیری   
 • هزینه های ارزیابی   
 • هزینه های شکست داخلی   
 • هزینه های شکست خارجی   
 • هزینه های انطباق و عدم انطباق   
 • مراحل برپایی و استقرار سیستم هزینه های کیفیت   
 • کمیته هزینه های کیفیت   
 • آشنایی با طبقه بندی هزینه های کیفیت   
 • هزینه های ارزیابی   

فصل پنجم - توانایی جمع آوری داده ها   

 • انواع داده ها و مدل های پایگاه داده   
 • تجزیه تحلیل داده و انواع آن   
 • سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها   

فصل ششم  - توانایی تجزیه و تحلیل داده ها   

 • مفهوم احتمالات و کاربرد آن   
 • شاخص پراکندگی و کاربرد آن   
 • شاخص مرکزی و کاربرد آن   
 • توزیع های احتمالی و کاربرد آن   
 • اصول تجزیه و تحلیل داده ها   

فصل هفتم  - توانایی با کارگیری فنون کنترل آماری   

 • نمودار هیستوگرام و کاربرد آن   
 • آشنایی با نمودار پارتو و کاربرد آن   
 • آشنایی با نمودار علت و معلول  و کاربرد آن   
 • نمودار پراکندگی و کاربرد آن   
 • نمودارهای کنترل و کاربرد آن   
 • نمودار خطى   
 • نمودار ستونى   
 • كنترل كیفیت آماری (SQC) چیست؟   

فصل هشتم - توانایی نمونه گیری از محصول   

 • محصول و فرآیندهای آن   
 • مدیریت فرآیند تولید   
 • موارد اساسی و روش های نمونه گیری   
 • مزایای نمونه گیری   
 • انواع نمونه گیری تصادفی   
 • نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده   
 • نمونه گیری سیستماتیک   
 • نمونه گیری خوشه‌ای   
 • مراحل اصلی در یک بررسی نمونه‌ای   
 • چه روش نمونه گیری را باید بکار برد؟   
 • انواع بررسیهای نمونه‌ای   
 • اهمیت و ضرورت نمونه گیری   
 • دلایل استفاده از نمونه گیری   
 • مزایای نمونه گیری   
 • اشتباهات نمونه گیری   
 • انواع روش های نمونه‌گيري   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.