.
*یراق آلات ساختمانی - الزامات و روش های آزمون درها، پنجره ها و پنجره های مرتفع (قدی) – غلتک های درها و پنجره های آکاردئونی کشویی و کشویی افقی

دوره یراق آلات ساختمانی - الزامات و روش های آزمون درها، پنجره ها و پنجره های مرتفع (قدی) – غلتک های درها و پنجره های آکاردئونی کشویی و کشویی افقی


هدف از تدوین استاندارد یراق آلات ساختمانی تعیین الزامات عملکردی مربوط به استحکام و دوام یراق آلات برای عمل کردن قاب های شیشه خور پشت پنجره ای متحرک که شامل الزامات و روش های آزمون هستند، است. این استاندارد برای یراق آلات مربوط به پشت پنجره ای های لولا پهلو و لولا بالا که دارای یک یا تعداد بیشتری قاب های شیشه خور پشت پنجره ای هستند قابل کاربرد است.

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین استاندارد یراق آلات ساختمانی تعیین الزامات عملکردی مربوط به استحکام و دوام یراق آلات برای عمل کردن قاب های شیشه خور پشت پنجره ای متحرک که شامل الزامات و روش های آزمون هستند، است. این استاندارد برای یراق آلات مربوط به پشت پنجره ای های لولا پهلو و لولا بالا که دارای یک یا تعداد بیشتری قاب های شیشه خور پشت پنجره ای هستند قابل کاربرد است.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

  • اصطلاحات و تعاریف
  • رده بندی
  • طبقه مصرف
  • الزامات
  • مواد خطرناک
  • لوازم آزمون
  • روش آزمون
  • نمونه ها
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.