.
گازهای نفتی مایع شده (LP) محاسبه خواص فیزیکی معین از آنالیز ترکیبی

دوره گازهای نفتی مایع شده (LP) محاسبه خواص فیزیکی معین از آنالیز ترکیبی


گاز طبیعی در جهان به عنوان یک انرژی پاک مورد استفاده قرار می گیرد. با کشف مخازن جدید منابع گاز طبیعی در نقاط مختلف جهان، این صنعت روز به روز در حال توسعه و گسترش است. همزمان با تصفیه گاز طبیعی در پالایشگاه، مقدار زیادی مایع های گازی تولید می گردد که از منابع اولیه بنزین محسوب می شود. فرایند تولید مایع های گازی از گاز طبیعی در پالایشگاه ها، یکی از فنی ترین و پیچیده ترین فرایندهای تولید است. با انجام این فرایند، مایع های گازی از گاز طبیعی تفکیک می گردد و به عنوان ماده اولیه تولید بنزین با کیفیت با...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

گاز طبیعی در جهان به عنوان یک انرژی پاک مورد استفاده قرار می گیرد. با کشف مخازن جدید منابع گاز طبیعی در نقاط مختلف جهان، این صنعت روز به روز در حال توسعه و گسترش است. همزمان با تصفیه گاز طبیعی در پالایشگاه، مقدار زیادی مایع های گازی تولید می گردد که از منابع اولیه بنزین محسوب می شود. فرایند تولید مایع های گازی از گاز طبیعی در پالایشگاه ها، یکی از فنی ترین و پیچیده ترین فرایندهای تولید است. با انجام این فرایند، مایع های گازی از گاز طبیعی تفکیک می گردد و به عنوان ماده اولیه تولید بنزین با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد. در این آموزش، فرایند تولید و تفکیک مایع های گازی با ۴ روش مختلف توضیح داده می شود و همچنین فرایند تقطیر و مشکلات فرایندی در برج تقطیر مورد بررسی قرار می گیرد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • نقشه فرایند تولید مایعات گازی
 • هدف از طراحی و احداث واحد تثبیت مایع های گازی
 • خوراک و محصولات
 • تئوری فرایند
 • فرایند تولید مایعات گازی
 • گرمکن مایع های گازی (Condensate Heater)
 • مخزن تعدیل خوراک برج تثبیت کننده (Stabilizer Surge Drum)
 • مبدل حرارتی خوراک ورودی به برج تثبیت کننده (Stabilizer Feed / Bottoms Exchanger)
 • برج تثبیت کننده (Stabilizer)
 • پمپ های گرمکن برج تثبیت کننده (Stabilizer Heater Pumps)
 • صافی های خوراک ورودی به کوره (Stabilizer Reboiler Charge Filter)
 • کوره (Heater)
 • دمنده های هوایی جهت چگالش (Stabilizer Overhead Condenser)
 • مخزن جریان برگشتی بالای برج تثبیت کننده (Stabilizer Reflux Drum)
 • پمپ های انتقال مایع های گازی سبک به برج دی اتانایزر (Stabilizer Reflux / De – Ethaniser Feed Pump)
 • برج تفکیک اتان (De – Ethaniser)
 • جوش آور برج تفکیک اتان (De – Ethaniser Reboiler)
 • برج تفکیک پروپان (De – Propaniser)
 • جوش آور برج تفکیک پروپان (De – Propaniser Reboiler)
 • دمنده های هوایی جهت چگالش پروپان (De – Propaniser Overhead Condenser)
 • مخزن جریان برگشتی بالای برج تفکیک پروپان (De – Propaniser Reflux Drum)
 • پمپ های جریان برگشتی محصول برج تفکیک پروپان
 • مجموعه خشک کننده پروپان مایع (Propane Dryer Package)
 • برج جاذب
 • صافی غبار
 • گرمکن الکتریکی
 • خنک کننده گاز گرم
 • مخزن مایع گیر
 • مخازن ذخیره پروپان مایع (Propane Storage Drum)
 • پمپ های انتقال پروپان مایع (Propane Storage Pumps)
 •  روش ‌های مختلف تولید مایعات گازی مد A-B-C-D
 • مد A
 • مد B & D
 • مد C
 • مخزن تبخیر آنی مایع های گازی (Condensate Flash Drum)
 • پمپ های مایع های گازی (Flashed Condensate pumps)
 • خنک کننده محصول پایین برج تثبیت کننده (Stabilizer Bottom Cooler)
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.