.
*فراورده های نفتی – تعیین گوگرد به روش احتراق در دمای بالا و آشکار سازی با اشعه مادون قرمز -روش آزمون

*فراورده های نفتی – تعیین گوگرد به روش احتراق در دمای بالا و آشکار سازی با اشعه مادون قرمز -روش آزمون


استاندارد « فرآورده های نفتی تعیین گوگرد به روش احتراق در دمای بالا و آشکارسازی با اشعه مادون قرمز - روش آزمون» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده است، در شصت و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ۱۹/ ۱۰ / ۹۴ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

استاندارد « فرآورده های نفتی تعیین گوگرد به روش احتراق در دمای بالا و آشکارسازی با اشعه مادون قرمز - روش آزمون» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده است، در شصت و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فراورده های نفتی مورخ۱۹/ ۱۰ / ۹۴ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می شوند، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت، بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد
 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین گوگرد كل در فراورده های نفتی از جمله روغن های روان کننده دارای افزودنی ها و مواد افزودنی تغلیظ شده می باشد. این روش آزمون برای نمونه هایی با نقطه جوش بیشتر از ۱۷۷ درجه سانتی گراد و حاوی گوگرد معادل ۰۶ / ۰ درصد جرمی و بیش تر از آن، کاربرد دارد. در این روش آزمون از آشکارسازی مادون قرمز(IR) پس از پیرولیز در یک کوره مقاومتی استفاده میشود. کک نفتی حاوی تا ۸ درصد چرمی گوگرد می تواند با این روش، آزمون شود.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه کاربرد 
 • مراجع الزامی
 •  اصول آزمون اهمیت و کاربرد
 •  مواد و يا واکنشگرها
 •  وسایل
 •  نمونه برداری
 •  آماده سازی دستگاه
 •  استانداردسازی
 •  آماده سازی کک 
 • آزمون نمونه های کنترل کیفیت روش با کوره مقاومتی- آشکارسازی IR 
 • محاسبه
 •  گزارش آزمون کنترل کیفیت
 • دقت و اریبی
 •  (آگاهی دهنده) کنترل کیفیت
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.