.
استاندارد اصول ایمنی و بهداشت کار

استاندارد اصول ایمنی و بهداشت کار


دوره استاندارد اصول ایمنی و بهداشت کار چه دوره ای است؟ دوره استاندارد اصول ایمنی و بهداشت کار یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: یمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در کتاب تاریخ طبیعی Pliny و Elder آمده است. هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوطه، امکان بوجود آمدن محیط سالم است...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد اصول ایمنی و بهداشت کار چه دوره ای است؟

دوره استاندارد اصول ایمنی و بهداشت کار یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

یمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در کتاب تاریخ طبیعی Pliny و Elder آمده است. هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوطه، امکان بوجود آمدن محیط سالم است بنحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بکار خود ادامه دهند. 

آموزش: مطالب این دوره در16  ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

استفاده از ابزار مناسب برای کار
آشنایی با استانداردهای ایمنی برای کار
آشنایی با روش های استفاده از ابزار برقی 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

مقدمه
مقررات عمومی ایمنی و بهداشت محیط کار
1-دامنه کاربرد
2-مراجع
3-اصطلاحات ،تعاریف و اختصارات 
4-عناصر سیستم ایمنی و بهداشت محیط کار و حرفه
4-1-ملزومات کلی
4-2-مسئولیت های مرجع ملی
4-3-مسئولیت های کارفرمایان
4-4-مسئولیت های کارکنان 

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.