.
استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی

دوره استاندارد ایمنی


دوره استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی چه دوره ای است؟ دوره استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: رخداد حوادث و سوانح در راه آهن در دنیای امروزه اجتناب ناپذیر بوده و عواملی که باعث ایجاد آن می گردد جز عوامل جوی و اتفاقی ،شناخته شده و قابل پیشگیری هستند که در این راستا می تـوان بـه بررسـی آنهـا پرداخت و در جهت کاهش تعداد سوانح ، ا...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی چه دوره ای است؟

دوره استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

رخداد حوادث و سوانح در راه آهن در دنیای امروزه اجتناب ناپذیر بوده و عواملی که باعث ایجاد آن می گردد جز عوامل جوی و اتفاقی ،شناخته شده و قابل پیشگیری هستند که در این راستا می تـوان بـه بررسـی آنهـا پرداخت و در جهت کاهش تعداد سوانح ، اقـدامات مفیـد انجـام داد.ربنـابراین بـرای کـاهش تعـداد سـوانح و تغییرات روند آن ، می بایست حرکتی فراگیر و همه جانبه ایمن سازی در کل شبکه ریلی صـورت گیـرد کـه تحلیل دقیق سوانح و بررسی و مشخص کردن علل وقوع آنها از ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین بخـش اقدامات ایمن سازی محسوب می شود.د

آموزش: مطالب این دوره در20ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - آشنایی با مفاهیم و مبانی استاندارد   

 • سازمان بین المللی استاندارد (ISO)   
 • آشنایی با سازمان ملی استانداردایران   
 • آشنایی با مرکزملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)   
 • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات استاندارد   
 • تعریف استاندارد 
 • انواع استاندارد  

فصل دوم - سیستم حمل و نقل ریلی

 • انواع سيستمهاي حمل و نقل ريلي
 • معرفی سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری
 • قطار سبک شهری
 • مترو
 • قطار هوایی
 • مقایسه بین قطار سبک شهری،مترو و مونوریل
 • مصرف انرژی

فصل سوم - مدیریت نوین ایمنی در سیستم حمل و نقل ریلی

 • اصول کلی مدیریت ایمنی    
 • مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی
 • توانایی و شایستگی کارکنان
 • نظارت بر دستورالعمل ها، قوانین ، آیین نامه ها و استانداردها
 • مجموعه داده ها و عملکردهای ایمنی
 • مدیریت سوانح و حوادث
 • مدیریت ریسک
 • شناسایی پیامدهای ایمنی و وابستگی ها
 • گزارش دهی سانحه و حادثه، رسیدگی و تحلیل
 • جمع آوری اطلاعات عملکرد ایمنی و تحلیل آنها
 • ممیزی ایمنی

فصل چهارم - استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی

 • شرح الزامات اقدامات جهت تسهیل سفر ریلی

مجوزات

استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.