.
کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
مدیریت ریسک

۱۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (iso 9001:2015)

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کنترل کیفیت عمومی

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرممیزی مدیریت کیفیت

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001)

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و ریسک

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها(IS...

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استانداردسیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمو...

۱۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی در عملیات جوشکاری

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماشین آلات و تجهیزات نساجی – 1-1337

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بهداشت، ایمنی، محیط زیست

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ریگری و سیم بکسل اندازی

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت شیرینی پزی و آشپزی

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (iso22000)

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مهندسی ایمنی آتش -اصول کلی 18175

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مخابرات شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و تعمیر و نگهداری شبکه – 17916

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با استاندارد 5S

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001 : 2004

۱۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان- INSO- IEC 61850-7-420

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم های مدیریت انرژی -الزامات همراه با راهنمای استفاده ISO 50001:2011

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد HACCP (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرآورده های غذایی و کشاورزی 14946

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیتISO 9004:2009

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گزارش نویسی حریق و حوادث

۱۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اطفا حریق

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد تنظیم و تعمیرات سیستم های PLC و درایو

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آشنایی با گیربکس و عیوب آن

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد هیدرولیک پایه و پیشرفته

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی در برق

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی عمومی

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد اصول ایمنی و اطفاء حریق

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کنترل کیفیت و تصفیه آبهای صنعتی

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بین المللی مدیریت فرآیند آموزشی ISO 29990:2010

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۱۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد اثربخشی جامع تجهیزات (OEE)

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد FMEA تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمایی هایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آن ها100...

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد اصول مهندسی انسانی (ارگونومی)

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تجهیزات حفاظتی – INSO-DIN-EN 13595-1

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد دوره های کنترل ابزار دقیق

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد تجزیه و تحلیل سیستمهای قدرت

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-آئین کار 2800

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد کوپلینگ ها

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی و حفاظت کارهای عمرانی

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی سیستم ها – راهنمای بکارگیری استاندارد ایران – ایزو9001 در فرایندهای چرخه...

۱۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی10007

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد کنترل کیفیت جوش سازه های فلزی

۳۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه و بلوک ایزو A-2909-1

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بازرسی چشمی جوش

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت -پایش و اندازه گیری رضایت مشتری – راهنما ISO10004:2012

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آزمونهای غیرمخرب

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بازرسی قبل از حمل-آئین کار 8509

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد کنترل فرایندهای صنعتی

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مدیریت کیفیت-رضایت مشتری -راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازما...

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مدیریت کیفیت-رضایت مشتری -راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازما...

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی کار در ارتفاع

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها – INSO-IEC 61850-4

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با ضوابط CE و مراحل دریافت آن

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آشنایی با الزامات ISO/TS 16949 : 2009

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الزامات و استاندارد محیطی و آزمایشگاهی برای اتاق های تمیز

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد طراحی اجزا مکانیکی:فنرها-یاتاقان-تکیه گاه ها

۱۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد طراحی اتصالات : اتصالات پیچی- جوش ها- چسب ها

۳۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی محصولات لیزری – INSO – IEC 60825 – 2

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم پنوماتیک پایه

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مقررات بهداشتی چلو کبابیها ، رستوران ها ، تریاها – 2083

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی – ISIRI – IEC 61970-1

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی کار با جرثقیل

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
PDMS و مدلسازی پایپینگ (sped) و مدیریت کیفیت آن

۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در اتوماسیون

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*فناوری اطلاعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل کشی بنای مشتری – آزمون کابل کشی ت...

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
* محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنت...

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چا...

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پایپینگ(sped)

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی کار در معدن

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی HSE

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الزامات HSE پیمانکاران

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
* محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنت...

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
HSE افسر ایمنی

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی صنعتی HSE PLAN

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*فناوری اطلاعات – چارچوب کاری چند رسانه ای) (MPEG-21- هستی شناسی زنجیره ارزش رس...

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول بهداشت کار

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

۱۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت روانی در محیط کار

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*سلامت و ایمنی در تونل سازی در صنعت ساخت و ساز-آئین کار

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*فناوری نانو -تعیین: مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با...

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مدیریت زیست محیطی-ارزیابی عملکرد زیست محیطی- ISO 14031

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت جامع (TQM)

۱۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین کار بهداشتی و فنی مرغداریهای صنعتی 3484

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم- ترکیبات، ویژگی ها و معیار انطباق

۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.