.
*اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در سوخت های توربین هواپیما به روش اسپکترومتری رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت تفکیک پایین

*اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در سوخت های توربین هواپیما به روش اسپکترومتری رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت تفکیک پایین


هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در سوخت های توربین هواپیما است.کیفیت احتراق سوخت توربین هواپیما به صورت مرسوم در استاندارد ویژگی ها به وسیله آزمون هایی مانند نقطه دودی شدن شاخص فراریت دود ،عدد سنجش تابش کنترل می شود. شوهد نشان می دهد که کنترل بهتر کیفیت ممکن است با محدود کردن حداقل مقدار هیدروژن سوخت به دست آید. روش های موجود، مقدار هیدروژن را از طریق پارامترهای دیگر محاسبه کرده یا به وسیله روش های احتراق تعیین می کنند. این استاندارد برای اندازه گیری...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در سوخت های توربین هواپیما است.کیفیت احتراق سوخت توربین هواپیما به صورت مرسوم در استاندارد ویژگی ها به وسیله آزمون هایی مانند نقطه دودی شدن شاخص فراریت دود ،عدد سنجش تابش کنترل می شود. شوهد نشان می دهد که کنترل بهتر کیفیت ممکن است با محدود کردن حداقل مقدار هیدروژن سوخت به دست آید.

روش های موجود، مقدار هیدروژن را از طریق پارامترهای دیگر محاسبه کرده یا به وسیله روش های احتراق تعیین می کنند. این استاندارد برای اندازه گیری سریع، ساده و با دقت بیشتر نسبت به روش های جایگزین ذکر شده، کاربرد دارد. 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 • هدف و دامنه کاربرد 
 • مراجع الزامی
 •  اصول آزمون اهمیت و کاربرد
 •  مواد و يا واکنشگرها
 •  وسایل
 •  نمونه برداری
 •  آماده سازی دستگاه
 •  استانداردسازی
 • محاسبه
 •  گزارش آزمون کنترل کیفیت
 •  (آگاهی دهنده) کنترل کیفیت
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.