.

دستیابی به تعالی سازمانی نیازمند نو آوری و ارائه برنامه های جدید است

شریعتی:

دستیابی به تعالی سازمانی نیازمند نو آوری و ارائه برنامه های جدید است

غلامرضا شریعتی ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در آیین معارفه دو معاون کلیدی در سازمان ملی استاندارد ایران گفت :این جابجایی ها با هدف نوآوری و پویایی در جهت ارائه  خدمات مطلوب و رضایت بیشتر جامعه صورت گرفت.

وی  در احکام جداگانه ای، وحید مرندی مقدم را به عنوان معاون ارزیابی کیفیت و مسلم بیات را به عنوان معاون نظارت بر اجرای استاندارد منصوب کرد.

شریعتی در این جلسه که به منظور اعطای احکام جدید و با حضور معاون و مدیران کل هر دو معاونت برگزار شد گفت: با اعتقاد و اعتماد به نیروهای درون سازمانی، تمامی انتصاب ها و جابجایی پست ها از بین نیروهای سازمان صورت پذیرفت.

شریعتی، تغییر را لازمه پیشرفت و حرکت به سمت تعالی سازمانی برشمرد و افزود: بطور حتم هر دو معاون با تکیه بر تجربه و دانش خود، در برنامه‌های آتی، پویایی، تحرک و بهبود کیفیت را مبنای کار قرار می دهند تا تاثیر آن جلوه بیرونی داشته باشد.

شریعتی به معاونان ارزیابی کیفیت و نظارت بر اجرای استاندارد تاکید کرد: برای ترسیم برنامه‌های دقیق و صحیح، ارتباط خود را با پژوهشگاه استاندارد قوی تر کنید.

هر دو معاون از اعتماد رییس سازمان ملی استاندارد ایران قدردانی و آمادگی خود و کارکنان هر دو مجموعه  را در پیشبرد استراتژی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کردند.

دستیابی به تعالی سازمانی نیازمند نو آوری و ارائه برنامه های جدیددستیابی به تعالی سازمانی نیازمند نو آوری و ارائه برنامه های جدیددستیابی به تعالی سازمانی نیازمند نو آوری و ارائه برنامه های جدیددستیابی به تعالی سازمانی نیازمند نو آوری و ارائه برنامه های جدید

منبع :

http://www.isiri.gov.ir/portal/home/?NEWS/150911/757569/819962/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

برچسب ها : انتشار دهنده:
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.