.

باید نظام استاندارد کشور را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تقویت کنیم

رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح کرد:

باید نظام استاندارد کشور را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تقویت کنیم

باید نظام استاندارد کشور را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تقویت کنیم

 مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست صمیمی با معاون، مدیران و روسای ادارات معاونت نظارت بر اجرای استاندارد، بازمهندسی در برنامه‌های جاری سازمان را برای ترسیم آینده ای روشن ضروری دانست.
اسلام پناه در این نشست، نیروی انسانی را سرمایه  سازمان عنوان کرد و گفت: با استفاده از خرد جمعی،تجربه ارزشمند  سازمانی و پژوهش‌های به روز راهبردهای نوینی را برای آینده ای روشن ترسیم می کنیم.
وی با اشاره به تغییر جایگاه و شرح وظایف سازمان ملی استاندارد ایران در قانون اخیر تاکید کرد: باید با حرکت در مسیر قانون، نظام استاندارد کشور را برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه تقویت کرده و با انقلابی درون سازمانی، گام تحول آفرینی در حوزه کیفیت و استاندارد برداریم.
اسلام پناه، در این نشست با بیان اینکه سازمان استاندارد برای تحقق اهداف و کسب موفقیت نیازمند چشم‌انداز صحیح است ، گفت: پاسخ قدیمی به پرسش های جدید قابل قبول نیست و سازمان ملی استاندارد ایران با استفاده از توان نیروی داخلی و تلفیق دانش و مهارت در پیاده سازی قانون، در مسیر خدمت به مردم به سازمانی پویا و هوشمند تبدیل خواهد شد.

 

 

منبع خبر :

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?NEWS/845658/845700/854662/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

برچسب ها : انتشار دهنده:
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.